Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Nieuwe afspraken over geluid tussen haven en omgeving

Gisteren ondertekenden de provincie Zuid-Holland, havenondernemersorganisatie Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam en de betrokken gemeenten* de actualisatie van het Ruimtelijk Afsprakenkader Geluid en Ruimtelijke Ontwikkeling (RAK). Deze actualisatie is vooral een update vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet. Belangrijk daarbij is dat nestgeluid – het geluid van afgemeerde schepen – ook goed wordt meegenomen in alle (ruimtelijke)plannen. Gedeputeerde Jeannette Baljeu zette haar handtekening namens de provincie Zuid-Holland.

Provincie Zuid-Holland 6 december 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Jeannette Baljeu: “Zuid-Holland is een drukke provincie, waarin veel ruimtelijke activiteiten in een klein gebied plaatsvinden. Wonen en werken zijn twee heel belangrijke en vragen om een goede onderlinge afstemming. Het RAK draagt bij aan deze afstemming en helpt ons om een goede werk- en leefomgeving te realiseren.”

Afhankelijkheid woningbouw en leefomgeving

Het RAK is een samenwerking rondom de Rotterdamse haven die al sinds 2015 bestaat. In een vroeg stadium overleggen de betrokken partijen over nieuwe ontwikkelingen in en rondom de haven die gevolgen hebben voor geluid. Op deze manier proberen partijen elkaar niet te verrassen met woningbouw in de buurt van de haven én ontwikkelingen in het havengebied die geluidshinder kunnen veroorzaken. Dit is belangrijk voor zowel bedrijfsleven als bewoners.

In deze actualisatie van afspraken uit 2015 herbevestigen partijen dat de haven en omgeving voor het realiseren van opgaven rond haven, woningbouw en leefomgeving van elkaar afhankelijk zijn. De haven heeft o.a. vanwege de arbeidsvraag behoefte aan een regio met een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat, terwijl de regio behoefte heeft aan de werkgelegenheid en economische impuls van een goed functionerende, duurzame en zich verder binnen de afgesproken kaders ontwikkelende haven.

Nieuwe werkwijze nestgeluid

Onderdeel van de actualisatie van het RAK is een nieuwe werkwijze voor nestgeluid. Nestgeluid is het geluid van afgemeerde schepen, voor zover dat niet door laad-/losactiviteiten wordt veroorzaakt, of door werkzaamheden aan (boord van) het schip. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geluid van generatoren om elektrische installaties aan boord te kunnen laten draaien. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben, vooruitlopend op de Omgevingswet, in het provinciaal Omgevingsbeleid opgenomen dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, rekening gehouden moet worden met nestgeluid van afgemeerde schepen.

In de werkwijze zijn werkafspraken gemaakt hoe wordt omgegaan met deze verplichting. Door op de juiste manier om te gaan met het nestgeluid bij nieuwe woningen, kunnen zo indien nodig geluidwerende maatregelen worden uitgevoerd. Bewoners zijn daardoor beter beschermd tegen geluid van de haven.

*) de gemeenten die op 4 december het RAK ondertekenen zijn Maassluis, Nissewaard, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Voorne aan Zee.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.