Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Meer inzicht nodig in geluidhinder en ruimte voor windenergie bij nieuwe milieuregels windturbines

Het Rijk wil nieuwe normen voor geluid, veiligheid, slagschaduw, lichthinder en afstand van windturbines op land vaststellen.

Commissie m.e.r. 28 januari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Tot 2021 waren er nationale normen voor windparken op land. De rechter oordeelde in juli 2021 dat hiervoor een milieueffectrapport ontbrak. De staatssecretaris wil nieuwe, nationale normen vaststellen en heeft daarvoor nu wel een milieueffectrapport opgesteld. Dit is in Nederland de eerste keer dat zo’n rapport is opgesteld voor nationale milieunormen.

De milieugevolgen van verschillende milieunormen zijn overwegend goed in beeld gebracht, oordeelt de Commissie. Er is gekeken naar geluidhinder, veiligheid, slagschaduw, lichthinder en aan te houden afstanden tussen windturbines en woningen. De beoogde nieuwe standaardnorm voor geluid is strenger dan de eerdere norm. De kans op ernstige geluidhinder neemt daardoor fors af voor direct omwonenden van windparken, staat in het rapport. Maar in het rapport staat niet welke gevolgen dit heeft voor de totale bevolking van Nederland. Over dat effect is meer informatie nodig, stelt de Commissie.

Uit het rapport blijkt daarnaast dat er met de strengere normen minder ruimte voor windenergie op land overblijft. Die analyse is niet compleet. De staatssecretaris wil naast een geluidnorm ook een afstandsnorm van windturbines tot woningen vastleggen. De afstandsnorm biedt geen extra bescherming voor de gezondheid dan de geluidnorm al doet, blijkt uit het milieueffectrapport. Wel zal de afstandsnorm de beschikbare ruimte voor windenergie meer kunnen beperken dan nu te lezen is in het rapport, zegt de Commissie. Niet duidelijk is welke consequenties de nieuwe normen samen hebben. De Commissie adviseert om eerst het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de nieuwe nationale windturbinenormen.

Ga naar het advies.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.