Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Nagenoeg alle BRZO bedrijven hebben adequate RI&E

In tegenstelling tot vele andere bedrijfssectoren in Nederland beschikken nagenoeg alle BRZO-bedrijven over een adequate RI&E. Bij alle ruim 400 BRZO bedrijven heeft de Inspectie SZW een inspectie uitgevoerd waar onder meer hiernaar is gekeken. Maar in 6% van de onderzochte bedrijven was de RI&E niet adequaat.

Inspectie SZW 3 februari 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Ondanks de coronacrisis heeft de Inspectie SZW in 2020 aan 98% van de inspecties in het kader van de BRZO+ deelgenomen. Dat is een aanzienlijke toename ten opzichte van de circa 60% in 2019.

Begin 2020 kregen alle BRZO bedrijven een brief waarin aangekondigd werd waarop in 2020 geïnspecteerd zou worden. Eén van de onderwerpen was aanwezigheid van de Risico inventarisatie en evaluatie, kortweg RI&E. De Tweede Kamer had hierom specifiek gevraagd.

In Nederland zijn er ongeveer 400 bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vallen, variërend van complexe chemische industrie tot opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen.

Door de coronacrisis en alle maatregelen daaromtrent is gekozen om deze bedrijven naast fysieke inspecties ook online controles uit te voeren. Volgens de Inspectie zijn de risico’s bij BRZO bedrijven te groot om toezicht achterwege te laten.

De fysieke inspecties, onder meer meerdaagse inspecties en onaangekondigde inspecties zijn uitgevoerd conform de RIVM richtlijnen. 

In 2020 heeft de Inspectie gecontroleerd op het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones, het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud) en of het door het bedrijf gehanteerde Veiligheidsbeheerssysteem nog up to date is. Daarnaast heeft de Inspectie SZW het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen geïntensiveerd. Juist om te zorgen dat bedrijven naast de procesveiligheidsrisico’s ook de (chronische) blootstelling beter beheersen. De resultaten van deze inspecties zullen in de loop van dit jaar openbaar worden gemaakt onder meer in de Staat van de Veiligheid en de BRZO+ monitor.

De resultaten van de controle op de RI&E’s kon wel al vastgesteld worden. Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen hun bedrijf. Zij moeten voldoende maatregelen nemen waardoor zij zware ongevallen voorkomen en gevolgen van een eventueel ongeval of blootstelling aan gevaarlijke stoffen beperken. In 6% van de geïnspecteerde bedrijven bleek de RI&E en het Plan van Aanpak niet up to date.

De verschillende BRZO- toezichthouders, zoals Omgevingsdiensten, Inspectie SZW, Veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat, werken samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land de veiligheids- en gezondheidsregels eenduidig naleven. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds verder geprofessionaliseerd zodat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt. 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.