Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Meer zware en middelzware overtredingen bij risicovolle bedrijven

Na een jarenlange trend van daling van het aantal overtredingen bij risicovolle bedrijven is er over 2019 een stijging geconstateerd. Dat gaat over zware overtredingen (van 1 naar 8) en middelzware overtredingen (van 147 naar 217). De inspectiethema’s ageing (veroudering integriteit van installaties) en explosieveiligheid hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de toename van het aantal bedrijven met overtredingen. Dit blijkt uit de negende jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2019’).

IPO 3 juli 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In deze Brzo-monitor worden de resultaten van de Brzo-inspecties beschreven tussen 1 januari en 31 december 2019. Die inspecties zijn uitgevoerd door de zes Brzo-Omgevingsdiensten (in opdracht van de provincies), de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio’s. De monitor is als onderdeel van het rapport ‘Staat van de Veiligheid’ door staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) aan de Tweede Kamer aangeboden.

Stijging van zware en middelzware naar lichte overtredingen De monitor schetst een beeld van het toezicht, de handhaving en de naleving van de wet- en regelgeving door de bedrijven. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat het percentage bedrijven zonder overtredingen in 2019 33% bedroeg. Ten opzichte van 2018 betekent dit een afname van 10% van bedrijven zonder overtredingen. Er zijn in totaal 813 overtredingen vastgesteld. Ten opzichte van 2018 is dat aantal gestegen (was 755). De toename is te zien in de categorieën middelzware (van 147 naar 217) en zware overtredingen (van 1 naar 8). De acht zware overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van arbeidsveiligheid, vooral explosieveiligheid. Bij deze overtredingen is door de toezichthouder, Inspectie SZW, direct ingegrepen. Hierdoor is onmiddellijk gevaar weggenomen.

Overleg met handhavingspartners en bedrijfsleven over vervolgacties De provincies zetten zich door middel van een programmatische aanpak in om naleefgedrag door deze bedrijven te verbeteren door toezicht en handhaving. Dat doen ze omdat provincies bevoegd gezag zijn bij Brzo-bedrijven voor de onderdelen zoals opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. De provincies maken zich zorgen over de stijging in het afgelopen jaar. Zij zullen hierover met de handhavingspartners in overleg gaan. Die gesprekken zijn bedoeld om te bespreken welke acties er nodig zijn om te voorkomen dat de stijging van het aantal overtredingen verder doorzet. Daar horen mogelijk ook gesprekken met de bedrijven over het stijgende aantal overtredingen bij.

Bekijk hier de Staat van de Veiligheid 2019

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.