Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Brzo-omgevingsdiensten gaan verder als Seveso-omgevingsdiensten

Per 1 januari 2024 opereren de zes Brzo-omgevingsdiensten in Nederland onder de nieuwe naam 'Seveso-omgevingsdiensten'. De naamswijziging sluit aan bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

DCMR 3 februari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De Omgevingswet vervangt het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO), waarbij Brzo-bedrijven nu worden aangeduid als 'Seveso-inrichtingen'. De nieuwe naam 'Seveso-omgevingsdiensten' benadrukt helder onze taak: werken aan een schone en veilige leefomgeving.

Onze dienstverlening en expertise blijven onveranderd. We blijven werken aan de veiligheid van Seveso-inrichtingen en de bescherming van het milieu. Daarnaast blijven we nauw samenwerken met belangrijke partners, waaronder de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio's, waterbeheerders en het Openbaar Ministerie.

Over Seveso-omgevingsdiensten

Zes van de 28 omgevingsdiensten in Nederland zijn gespecialiseerd in het toezicht op risicovolle bedrijven. Onze rol binnen het VTH-stelsel omvat de uitvoering van de VTH-taken, waarbij we gebonden zijn aan beleid, wet- en regelgeving. De zes diensten zijn Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, RUD Zuid-Limburg en DCMR Milieudienst Rijnmond.

Meer informatie

Bezoek onze pagina Hoe controleert DCMR Seveso-bedrijven? voor meer informatie. Hier kunt u onder andere onze film 'Schoon, veilig, duurzaam; de “drive” van de Seveso-omgevingsdiensten' bekijken.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.