nieuws

Drie nieuwe infographics over de Omgevingswet

13-03-2018

bron: Omgevingswetportaal

Hier vindt u drie infographics over de Omgevingswet. U kunt ze vrij gebruiken in presentaties en publicaties, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Download de volgende nieuwe versies infographics over de Omgevingswet:

Infographic het Invoeringsbesluit
Het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet regelt het overgangsrecht, zorgt voor de noodzakelijke intrekking en wijziging van bestaande besluiten en vult de basisbesluiten van de wet aan.

Infographic de bruidsschat
Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, komen verschillende rijksregels te vervallen. Denk bijvoorbeeld aan regels over geluid en geur voor horeca. Deze regelgeving wordt aan de decentrale overheden overgelaten. Zij kunnen hiervoor hun eigen afwegingen maken. Voor een goede overgang van de oude naar de nieuwe situatie is er de bruidsschat.

Infographic van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, hebben alle gemeenten automatisch een omgevingsplan.

Eerder verschenen infographics:

Infographic voortgang omgevingsstelsel
Infographic voortgang aanvullingsspoor

Deze infographics tonen de voortgang van de stelselherziening van het omgevingsrecht. De eerste infographic toont het hoofd-, invoerings- en aanvullingsspoor. De tweede infographic toont in meer detail het aanvullingsspoor.


Infographic de zes instrumenten

Infographic de AMvB's

Infographic transitie Omgevingswet
De Omgevingswet is een van de grootste wetgevingsoperaties in onze geschiedenis. Terwijl de wet en haar uitvoeringsregelgeving gemaakt worden, bereiden gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk zich al volop voor op haar komst. Dat gebeurt in zo’n 150 Chw-experimenten en ruim 200 pilots.

Infographic vernieuwing stelsel omgevingsrecht
Het nieuwe stelsel bestaat uit de Omgevingswet, vier AMvB's en de Omgevingsregeling. Bij inwerkingtreding gaan het invoerings- en aanvullingsspoor op in het hoofdspoor.
Het invoeringsspoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wet- en regelgeving. Bovendien vult dit spoor het hoofdspoor met enkele essentiële onderdelen aan.
De ontwikkeling van wet- en regelgeving in het aanvullingsspoor maakt deel uit van lopende beleidsontwikkelingen op het gebied van natuur, bodem, geluid en grondeigendom.

Infographic de vier verbeteringen
Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet voor staat. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag: 'mag het wel?'.

Infographic vereenvoudiging van het omgevingsrecht
Nederland kent talloze wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Een ingewikkeld geheel waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Daarom komt de Omgevingswet: één wet die alle wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt.

Infographic de omgevingsvisie
In een omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities voor een grondgebied.

Infographic het omgevingsplan
Het gemeentelijk omgevingsplan geldt integraal en is gebiedsdekkend. Het geeft alle regels voor de fysieke leefomgeving.

Infographic digitale ondersteuning van de Omgevingswet
De digitale ondersteuning van de Omgevingswet zorgt ervoor dat alle informatie over de fysieke leefomgeving met één klik op de kaart van Nederland te vinden is.

Infographic minder regels en meer ruimte voor initiatieven
De Omgevingswet bestaat uit een vernieuwend stelsel van instrumenten die allemaal met elkaar samenhangen. Het omgevingsrecht moet inzichtelijk, voorspelbaar en makkelijk in het gebruik zijn. In beleid, besluitvorming en regelgeving moet er samenhang zijn. De overheid moet zich actief en flexibel opstellen en de besluitvorming moet sneller en beter.

Infographic flexibiliteit en afwegingsruimte
Meer ruimte voor gemeenten en provincies.

Infographic mengpaneel milieu
Met de Omgevingswet hebben decentrale overheden meer afwegingsruimte voor het stellen van kwaliteitsnormen voor het milieu. Het Rijk stelt hiervoor inhoudelijke kaders in de vorm van instructieregels. Die kunnen een standaardnorm en een bandbreedte meegeven. Voor sommige aspecten, zoals licht, zijn er geen instructieregels en hebben gemeenten vrije regelruimte.

Infographic gebruiksruimte: de instrumenten
Afhankelijk van wat een gebied nodig heeft, kan de gemeente kiezen uit verschillende instrumenten om met de gebruiksruimte om te gaan.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

→ Lees meer

Opleiding Omgevingswet

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.

→ Lees meer

Vacature: Jurist Omgevingsrecht Rho Adviseurs

In Rotterdam of Leeuwarden

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in