Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789492952943 Categorieën: , , , , , ,
Nederlands |
20 juni 2023
Handboek Bodem in de Omgevingswet

Sinds het gifschandaal in Lekkerkerk (1980) heeft het bodembeschermingsrecht zich in hoog tempo ontwikkeld. In een tijd waarin de bescherming van ons milieu van cruciaal belang is, wordt het bodembeschermingsrecht steeds complexer en veelomvattender. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 wijzigt het bodembeschermingsrecht ingrijpend. Bedrijven, overheden en juridische professionals worden geconfronteerd met een labyrint van regelgeving en voortdurend evoluerende jurisprudentie. Handboek Bodem in de Omgevingswet is er om je te begeleiden door dit uitdagende landschap.

In dit handboek wordt een volledig overzicht gegeven van de op dit moment relevante wet- en regelgeving, hun praktische toepassingen en jurisprudentie. Dit wordt gedaan aan de hand van de systematiek van het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet. Om de juridische betekenis te verduidelijken worden ook de bijbehorende technische begrippen en bodemkundige processen toegelicht. Als gevolg van het eerbiedigend overgangsrecht blijft de systematiek van de Wet bodembescherming nog lange tijd relevant en hierop wordt uitgebreid ingegaan. Ook wordt aan de hand van de systematiek uit het Besluit activiteiten leefomgeving toegelicht hoe bodemverontreiniging preventief moet worden voorkomen. Het handboek is daarmee een onmisbaar document voor een ieder die in het werkveld met bodembeschermingsrecht te maken heeft.

€69.00

Product delen

Reviews