Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Nederlands |
3 april 2024
Praktijkgids overheidsbeleid
Effectief beleid maken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk

Praktische tips voor het maken van effectief beleid aan de hand van voorbeelden uit de overheidspraktijk

 

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken begint vaak met een ambitieus beleidsplan, maar hoe zorg je ervoor dat het in de praktijk net zo succesvol uitpakt als jij voor ogen had? Voor beleidsmedewerkers en juristen die streven naar impact is dit een handige praktijkgids.

 

Aan de hand van verhelderende beleidstheorieën en levendige praktijkcasussen wordt de lezer voorzien van concrete handvatten en tips om beleid te maken dat écht werkt. Deze gids bevat een diepgaande analyse van tien diverse casussen, variërend van een spraakmakend landelijk experiment met legale wietteelt tot overlast van een biomassacentrale in de provincie Groningen en het behoud van de historische werfkelders in het hartje van Utrecht. Elke casus is uniek, maar de casussen zijn zo gekozen dat de handvatten en tips die eruit volgen breed bruikbaar zijn, onafhankelijk van het beleidsterrein.

 

Dit boek bevat ook de bouwstenen voor een uitgifteregeling van schaarse rechten. Bijna elk bestuursorgaan heeft met schaarse rechten te maken. Het ontwerpen van zo’n regeling vergt een systematische aanpak en de eisen die aan dit uitgiftebeleid gesteld worden zijn hoog. Vanwege die systematische aanpak en hoge eisen is het daarmee tevens een inspiratiebron voor het maken van doeltreffend beleid op andere terreinen.

 

Praktijkgids overheidsbeleid biedt een onmisbare toolkit voor iedereen die betrokken is bij beleidsvorming, en is een bron van inspiratie voor het maken van effectief beleid dat werkt in de praktijk.

 

€49.95

Product delen

Reviews