Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789492952974 Categorieën: ,
Nederlands |
14 juni 2023
Basisboek luchtrecht
Voor studie en beroep

Luchtrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met de regels en voorschriften die gelden voor de luchtvaart. Zij worden in hoofdzaak internationaal, nationaal, en bijvoorbeeld in het geval van de EU, regionaal vastgesteld. Het luchtrecht kan worden verdeeld in regels betreffende veiligheid, verkeer, vervoer en infrastructuur. Naast regels voor de commerciële luchtvaart, zijn er regels voor general aviation (ook wel kleine of algemene luchtvaart genoemd), staatsvliegtuigen en in toenemende mate ook voor onbemande luchtvaart (waaronder drones).

Basisboek luchtrecht maakt de lezer op doeltreffende wijze wegwijs in dit complexe rechtsgebied. Het boek vangt aan met een inleiding over de bronnen van het luchtrecht waarna themagewijs een aantal activiteiten in de luchtvaart worden behandeld, zoals de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en het onderhoud ervan, de eisen die aan de geschiktheid (medisch) en de bekwaamheid (ervaring) van cockpit- en cabinebemanning worden gesteld, de opleiding van piloten en verkeersleiders, de indeling en het veilig gebruik van het luchtruim, het vervoer van passagiers, dieren en gevaarlijke lading, de luchtverkeersregels, de veiligheid en beveiliging van de luchtvaart, de autoriteit van de gezagvoerder, het toezicht op de veilige naleving van de veiligheidsregels, het onderzoek van incidenten en ongevallen, de wijze waarop tegen misdragende passagiers kan worden opgetreden, de rechten van passagiers en de bescherming van het milieu en tot slot de internationale regels omtrent aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen jegens personen en verzenders van goederen.

Basisboek luchtrecht is daarom bij uitstek geschikt voor studenten die een opleiding binnen de luchtvaart volgen. De praktische en ordenende opzet maken het boek ook geschikt als naslagwerk voor luchtvaartpersoneel en andere lezers die op zoek zijn naar een grondige inleiding in het luchtrecht.

€79.50

Product delen

Reviews