Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9780873711111 Categorieën: , ,
eng |
1 april 1988
Water Law
This revised second edition is essential to everyone involved with water and water resources-complying with the myriad federal, state, and local laws and regulations that govern the use and management of water in our attempts to maintain, clean, usable water. It includes the law of water diversion and distribution; water resources development and protection; water treatment and land use; ocean dumping; oil and hazardous substances cleanup; riparian and non-riparian systems; Eastern permit systems; beneficial use; water codes; prior appropriation; surface and ground water; channel modifications; municipal water supply; irrigation; California Water Management Districts; Bureau of Reclamation; Corps of Engineers; Water Resources Development Act of 1986; SCS, TVA, BPA, NEA, CERCLA, CWA, SDWA, RCRA, and their substantial changes in the last four years; water resources planning and research; public use; ownership of beds and banks; wild and scenic rivers; river corridor and instream flow protection; flood insurance, Section 404 and Section 208; the Supreme Court and water conservation; heat dischargers; quality-based effluent limitations; state ground water programs; pretreatment; funding; enforcement; citizen suits; and many more vital topics.
Deze herziene tweede editie is van essentieel belang voor iedereen die betrokken is bij water en watervoorraden – het voldoen aan de talloze federale, staats- en lokale wetten en regels die het gebruik en beheer van water regelen in onze pogingen om schoon, bruikbaar water te behouden. Het omvat de wetgeving inzake waterafvoer en -distributie; ontwikkeling en bescherming van waterreserves; waterbehandeling en landgebruik; lozing in zee; sanering van olie en gevaarlijke stoffen; oever- en niet-ooeverstelsels; oostelijke vergunningsstelsels; nuttig gebruik; watercodes; voorafgaande toe-eigening; oppervlakte- en grondwater; kanaalwijzigingen; gemeentelijke watervoorziening; irrigatie; California Water Management Districts; Bureau of Reclamation; Corps of Engineers; Water Resources Development Act van 1986; SCS, TVA, BPA, NEA, CERCLA, CWA, SDWA, RCRA, en hun substantiële veranderingen in de afgelopen vier jaar; planning van watervoorraden en onderzoek; openbaar gebruik; eigendom van beddingen en oevers; wilde en landschappelijke rivieren; bescherming van riviercorridors en instroomdebiet; overstromingsverzekering, Sectie 404 en Sectie 208; het Hooggerechtshof en waterbehoud; warmtelozers; op kwaliteit gebaseerde effluentbeperkingen; staatsgrondwaterprogramma’s; voorbehandeling; financiering; handhaving; burgerlijke rechtszaken; en nog veel meer vitale onderwerpen.
€146.05

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780873711111
NUR TEC010000