Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789089522061 Categorie:
Engels |
17 april 2019
Constitutionalisation of environmental protection in EU law

About the book: This book describes the unique process of legal evolution in the field of environmental law, which is denoted as constitutionalisation of the environmental protection in the EU legal order. This notion refers to the process of transformation of this particular area of law, which is reflected in its novel autonomous features and materialised through the normative and jurisprudential elevation of environmental objectives and principles. In the course of recent years, environmental protection has evolved from a sectoral policy to one of the core, transversal principles of the EU legal order. Grasped through the prism of the principles of integration and coherence, the environmental protection has become all-present and influential aspect of EU legislation, while at the same time reaching the status of a fundamental value underlying the constitutional dimension of the European Union as a community of law. The book examines this process on the basis of comparative legal analysis, the current practice of EU institutions, and the recent case-law of the Court of Justice of the EU.
About the author: Dr. Alicja Sikora is an EU law academic, lecturer and practitioner with more than 15 years of experience in EU litigation, as a Legal Secretary at the Court of Justice of the European Union and as a Legal Advisor to the Council of the European Union.
Graduate of Jagiellonian University and Université de Reims, Ph.D. in Law (Jagiellonian University, Cracow), Member of the Polish Bar (Cracow), Alicja Sikora currently acts as a Legal Advisor to the Council of the EU, and is a lecturer at the Faculty of Law of the Jagiellonian University. Her research interests focus on structural and constitutional aspects of EU law, as well as EU environmental law. She has published on variety of topics, including a monograph on the financial penalties under Article 260(2) and (3) TFEU (Kluwer Poland 2011).

 

Over het boek: Dit boek beschrijft het unieke proces van juridische evolutie op het gebied van het milieurecht, dat wordt aangeduid als de constitutionalisering van de milieubescherming in de rechtsorde van de EU. Dit begrip verwijst naar het proces van transformatie van dit specifieke rechtsgebied, dat tot uiting komt in zijn nieuwe autonome kenmerken en gestalte krijgt door de normatieve en jurisprudentiële verheffing van milieudoelstellingen en -beginselen. In de loop van de laatste jaren is milieubescherming geëvolueerd van een sectoraal beleid tot een van de centrale, transversale beginselen van de rechtsorde van de EU. Gegrepen door het prisma van de beginselen van integratie en samenhang, is de milieubescherming een alomtegenwoordig en invloedrijk aspect van de EU-wetgeving geworden, terwijl het tegelijkertijd de status heeft bereikt van een fundamentele waarde die ten grondslag ligt aan de constitutionele dimensie van de Europese Unie als rechtsgemeenschap. Het boek onderzoekt dit proces aan de hand van vergelijkende juridische analyse, de huidige praktijk van de EU-instellingen en de recente jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU.
Over de auteur: Dr. Alicja Sikora is een academicus, docent en beoefenaar van het EU-recht met meer dan 15 jaar ervaring in EU-procesvoering, als juridisch secretaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en als juridisch adviseur bij de Raad van de Europese Unie.
Alicja Sikora, afgestudeerd aan de Jagiellonian University en de Université de Reims, doctor in de rechten (Jagiellonian University, Krakau) en lid van de Poolse balie (Krakau), is momenteel juridisch adviseur van de Raad van de EU en docent aan de rechtsfaculteit van de Jagiellonian University. Haar onderzoeksinteresses richten zich op structurele en constitutionele aspecten van EU-wetgeving, alsmede EU-milieuwetgeving. Zij heeft over diverse onderwerpen gepubliceerd, waaronder een monografie over de financiële sancties op grond van artikel 260, leden 2 en 3, VWEU (Kluwer Polen 2011).

€72.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Uitgeverij Paris B.V.
Bezorgtijd Op voorraad, verzending binnen 24 uur.
Taal Engels
Gewicht 633 gr
Afmetingen 240 X 160 X 22
ISBN 9789089522061
NUR 828