Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9781509915279 Categorie:
Engels |
5 maart 2020
The Foundations of the Aarhus Convention

This important new monograph offers an innovative new analysis of the Aarhus Convention. Environmental law is dense with monolithic concepts, from environmental democracy to intergenerational justice, from sustainable development to stewardship. Each concept generates its own mythology about what environmental law should aspire to. Sometimes these ideas become so big that we lose hold of their meaning and therefore what we allude to when we describe environmental law in such terms. No more so is this true than in relation to the Aarhus Convention – an ambitious instrument of environmental law that promotes public participation and access to justice in relation to the environment. Since its inception it has been revered in glowing terms, and praised variously for its contribution to citizenship, environmental responsibility and democratic legitimacy. But how are we to know whether these descriptions are mere puffs or genuine statements about the Convention’s character? This book digs deep into the foundations of the Aarhus Convention, examining its ambitious potential through the lens of three foundational purposes – environmental rights, democracy and stewardship. In so doing, it contributes to our understanding both of the Convention and our understanding of three important purposes that inhabit environmental law, unravelling and reassembling them to build meaning into our broad-brush descriptions.

 

Deze belangrijke nieuwe monografie biedt een vernieuwende nieuwe analyse van het Verdrag van Aarhus. Het milieurecht staat bol van monolithische concepten, van milieudemocratie tot intergenerationele rechtvaardigheid, van duurzame ontwikkeling tot rentmeesterschap. Elk concept genereert zijn eigen mythologie over wat het milieurecht zou moeten nastreven. Soms worden deze ideeën zo groot dat we de greep verliezen op hun betekenis en dus op datgene waarop we zinspelen wanneer we het milieurecht in dergelijke termen omschrijven. Dit geldt in het bijzonder voor het Verdrag van Aarhus – een ambitieus instrument van het milieurecht dat de inspraak van het publiek en de toegang tot de rechter met betrekking tot het milieu bevordert. Vanaf het begin is het in gloedvolle bewoordingen vereerd en geprezen voor zijn bijdrage aan burgerschap, milieuverantwoordelijkheid en democratische legitimiteit. Maar hoe kunnen we weten of deze beschrijvingen louter poeha zijn of echte uitspraken over het karakter van de Conventie? Dit boek graaft diep in de grondslagen van het Verdrag van Aarhus en onderzoekt het ambitieuze potentieel ervan door de lens van drie fundamentele doelstellingen – milieurechten, democratie en rentmeesterschap. Op die manier draagt het bij tot ons begrip van zowel het Verdrag als van drie belangrijke doelstellingen van het milieurecht, door ze te ontrafelen en opnieuw samen te voegen om betekenis te geven aan onze algemene beschrijvingen.

€110.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781509915279
NUR LAW051000