Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9781780689296 Categorieën: ,
eng |
31 maart 2021
Environmental Law For Transitions to Sustainability

Over the last decades, environmental law has significantly contributed to limiting pollution and decoupling economic growth and negative environmental effects. However, current challenges require out-of-the-box solutions, integrated and inclusive approaches of both public and private actors and cross-border sets of instruments. This book presents inspiring ideas about how law can support the fundamental transition processes to a sustainable future and how it can provide guidance on the pathways to sustainability.

This book focuses on issues such as what legal instruments optimally encourage disruptive breakthroughs and where law may actually hamper sustainable innovations and solutions. It examines conceptual issues and specific legal tools, not only from an EU law perspective, but also from national and international law perspectives. Alongside general discussions about the role that law plays in encouraging sustainability, the book also concentrates on substantive areas in which transition processes to sustainability are urgently needed: the transition to a low carbon economy in order to comply with the Paris Agreement for climate change, the transition to a holistic management of water resources to achieve water security and the transition to halting the loss of biodiversity.

The different contributions make clear that until recently, law played a limited role and should be further developed and improved to better align with the more general aim to move towards a sustainable society. This book can serve as an inspiration for further discussion on the role of law as a tool for supporting the transition to a sustainable future.

 

De voorbije decennia heeft de milieuwetgeving aanzienlijk bijgedragen tot het beperken van de verontreiniging en het loskoppelen van economische groei en negatieve milieueffecten. De huidige uitdagingen vereisen echter out-of-the-box oplossingen, geïntegreerde en inclusieve benaderingen van zowel publieke als private actoren en grensoverschrijdende instrumenten. Dit boek presenteert inspirerende ideeën over hoe het recht de fundamentele overgangsprocessen naar een duurzame toekomst kan ondersteunen en hoe het richting kan geven aan de paden naar duurzaamheid.

Dit boek richt zich op kwesties zoals welke juridische instrumenten disruptieve doorbraken optimaal stimuleren en waar het recht duurzame innovaties en oplossingen juist kan belemmeren. Het onderzoekt conceptuele kwesties en specifieke juridische instrumenten, niet alleen vanuit het oogpunt van het EU-recht, maar ook vanuit het oogpunt van nationaal en internationaal recht. Naast algemene discussies over de rol die het recht speelt bij het bevorderen van duurzaamheid, concentreert het boek zich ook op inhoudelijke gebieden waar transitieprocessen naar duurzaamheid dringend nodig zijn: de transitie naar een koolstofarme economie om te voldoen aan de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, de transitie naar een holistisch beheer van watervoorraden om waterzekerheid te bereiken en de transitie naar het tot staan brengen van het verlies aan biodiversiteit.

De verschillende bijdragen maken duidelijk dat het recht tot voor kort een beperkte rol speelde en verder moet worden ontwikkeld en verbeterd om beter aan te sluiten bij de meer algemene doelstelling om naar een duurzame samenleving te evolueren. Dit boek kan dienen als inspiratiebron voor verdere discussie over de rol van het recht als instrument ter ondersteuning van de overgang naar een duurzame toekomst.

€115.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781780689296
NUR 300