Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Afdeling 3.5 Inpassingsplannen van provincie en Rijk

Informatie geldend op 25-01-2019

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die deze afdeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Besluit ruimtelijke ordening
  artikel: 1.1.1

 2. Crisis- en herstelwet
  bijlage: I

 3. Invoeringswet Waterwet
  artikel: 2.16a

 4. Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
  artikel: 1

 5. Tracéwet
  artikel: 4

 6. Waterwet
  artikel: 5.4

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(25-01-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-2010

wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

01-07-2008

nieuwe-regeling

20-10-2006

Stb. 2006, 566

28916

16-06-2008

Stb. 2008, 227