Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Hoofdstuk 3 Bestemmings- en inpassingsplannen

Informatie geldend op 25-01-2019

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Wet ruimtelijke ordening
    artikel: 10.1, 10.3

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(25-01-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2008

nieuwe-regeling

20-10-2006

Stb. 2006, 566

28916

16-06-2008

Stb. 2008, 227