Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Hoofdstuk 2 De omgevingsvergunning

Informatie geldend op 03-08-2018

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Wet milieubeheer
    artikel: 2.16a, 16.9

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-04-2015

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 307

32862

20-02-2015

Stb. 2015, 92

01-10-2010

nieuwe-regeling

06-11-2008

Stb. 2008, 496

30844

10-06-2010

Stb. 2010, 231