Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage6 november 2008Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,J. M. Cramer

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. H. A. Plasterk

Uitgegeven de vierde december 2008De Minister van Justitie,E. M. H. Hirsch Ballin

Informatie geldend op 03-08-2018

Overzicht van wijzigingen voor dit

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-2010

nieuwe-regeling

06-11-2008

Stb. 2008, 496

30844

10-06-2010

Stb. 2010, 231