Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Hoofdstuk IV Het onderhoud

Informatie geldend op 01-02-2019

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(01-02-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-1932

nieuwe-regeling

31-07-1930

Stb. 1930, 342

13-06-1932

Stb. 1932, 293