Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

Wegw

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0001948

Rechtsgebied

Vervoersrecht

Overheidsthema

Verkeer en vervoer

Opmerkingen

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Informatie geldend op 01-02-2019

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wegenleggerbesluit

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Dronten (2)
  artikel: 2

 2. Besluit aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Dronten
  artikel: 2

 3. Besluit aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Lelystad en bepaling van de voorwaarden en tijdstippen van overgang
  artikel: 3

 4. Besluit aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Noordoostpolder
  artikel: 2

 5. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt

 6. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
  bijlage: bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013

 7. Besluit overbrenging in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Almere van enige weggedeelten en fietspaden
  artikel: 2

 8. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
  bijlage: 2

 9. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  tekst: tekst

 10. Verenwet
  artikel: 9

 11. Wegenleggerbesluit
  artikel: 1, 2, 12, 13, 16

 12. Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  artikel: 38

 13. Wet herverdeling wegenbeheer
  artikel: 2, 4, 10, 23

 14. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  artikel: 23

 15. Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen
  artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(01-02-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

34986

Aanhangig

29535

Aanhangig

22942

wijziging

06-10-2005
samen met
26-05-2005

Stb. 2005, 530
samen met
Stb. 2005, 282

28995
samen met
29421

01-09-2017

wijziging

13-07-2016

Stb. 2016, 290

34212

01-05-2017

Stb. 2017, 174

15-03-2016

wijziging

02-12-2015

Stb. 2015, 497

34189

08-02-2016

Stb. 2016, 74

01-07-2015

wijziging

19-11-2014

Stb. 2015, 9

33904

24-06-2015

Stb. 2015, 264

08-03-2006

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 532

29316

20-10-2005

Stb. 2005, 533

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

20-10-2005

Stb. 2005, 531

01-07-2005

wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

01-01-2005

wijziging

23-04-2003

Stb. 2003, 264

27482

20-12-2004

Stb. 2004, 741

01-11-2002

wijziging

04-07-2002

Stb. 2002, 406

27552

10-10-2002

Stb. 2002, 523

17-02-1999

wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

17-05-1995

wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

01-01-1994

wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

04-06-1992
samen met
23-12-1993

Stb. 1992, 422
samen met
Stb. 1993, 690

22061
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-01-1992

wijziging

06-06-1991
samen met
02-09-1991

Stb. 1991, 379
samen met
Stb. 1991, 444

19995

12-12-1991

Stb. 1991, 701

wijziging

25-10-1989
samen met
03-12-1991

Stb. 1989, 490
samen met
Stb. 1991, 607

19077

20-02-1990

Stb. 1990, 90

26-07-1991

wijziging

22-05-1991
samen met
18-06-1992

Stb. 1991, 394
samen met
Stb. 1992, 371

21437
samen met
22473

22-05-1991

Stb. 1991, 394

01-06-1990

wijziging

30-05-1990

Stb. 1990, 222

21135

30-05-1990

Stb. 1990, 222

01-02-1990

wijziging

13-12-1989

Stb. 1989, 566

20582

13-12-1989

Stb. 1989, 566

01-01-1979

wijziging

17-05-1978

Stb. 1978, 285

13960

19-10-1978

Stb. 1978, 561

01-07-1976

wijziging

01-05-1975

Stb. 1975, 283

11280

22-04-1976

Stb. 1976, 233

23-12-1953

t/m 01-01-1953

wijziging

02-12-1953

Stb. 1953, 566

3050

02-12-1953

Stb. 1953, 566

01-01-1953

wijziging

02-12-1953

Stb. 1953, 566

3050

02-12-1953

Stb. 1953, 566

01-01-1948

wijziging

15-07-1948

Stb. 1948, I299

859

15-07-1948

Stb. 1948, I299

01-10-1941

wijziging

22-03-1946

Stb. 1946, G67

157

22-03-1946

Stb. 1946, G67

17-04-1939

wijziging

11-03-1939

Stb. 1939, 522

11-03-1939

Stb. 1939, 522

01-10-1937

wijziging

11-03-1939

Stb. 1939, 522

11-03-1939

Stb. 1939, 522

01-10-1932

nieuwe-regeling

31-07-1930

Stb. 1930, 342

13-06-1932

Stb. 1932, 293