Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Soestdijkden 31sten Juli 1930WILHELMINA.

De Minister van Waterstaat,P. J. REYMER.

Uitgegeven den een en twintigsten Augustus 1930.De Minister van Justitie,J. DONNER.

Informatie geldend op 01-02-2019

Overzicht van wijzigingen voor dit

(01-02-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-1932

nieuwe-regeling

31-07-1930

Stb. 1930, 342

13-06-1932

Stb. 1932, 293