Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wijzigingen Bouwbesluit 2021

Verwachte wijzigingen Bouwbesluit 2012 in de eerste helft van 2021

7 december 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht
Bouwbesluit 2012
 

Wijzigingen 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 worden, zoals wellicht al bij u bekend, de volgende Bouwbesluit-wijzigingen verwacht:
 • BENG-eisen en daarmee samenhangende wijzigingen Rc-waarden en dergelijke. Zie Staatsblad 2019-501 en dit artikel voor meer informatie.

 • Geluideisen aan buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking (zoals warmtepompen of airco’s). Zie artikel I, onderdelen I, J, K en L in Staatsblad 2020-189.

Het Staatsblad met Koninklijk Besluit over de inwerkingtreding van deze eisen is – op het moment van schrijven – nog niet gepubliceerd, maar dit zal deze maand moeten gebeuren.

Wijzigingen in de eerste helft van 2021

In de eerste helft van 2021 worden diverse wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. Deze wijzigingen waren eerst gepland om in te gaan met het Besluit bouwwerken leefomgeving, maar aangezien de inwerkingtreding daarvan is uitgesteld naar 1-1-2022, worden deze komend jaar toch al in het Bouwbesluit doorgevoerd. Het gaat om diverse wijzigingen uit het voorhangbesluit van 12 mei 2020. De verwachte wijzigingen zijn hieronder samengevat per onderwerp. Naar verwachting worden deze begin 2021 in het Staatsblad gepubliceerd.

Gebruiksveiligheid

 • Aanscherping eisen aan vloerafscheidingen langs fietsbruggen / -viaducten (nieuwbouw en verbouw).

 • Eisen aan markering van trappen in voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (nieuwbouw).

 • Aanscherping eisen aan trapleuning (aan beide zijden en doorlopend aan begin en eind van de trap) in voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (nieuwbouw).

Brandveiligheid

 • Wbdbo van een brandcompartiment naar een lift in woongebouw 60 minuten (nieuwbouw).

 • Rookdoorgangseisen Ra / R200 cf. NEN 6075 bij (beschermde) subbrandcompartimenten (nieuwbouw).

 • Verduidelijking eisen portiektrappenhuis (nieuwbouw).

 • Voorportaal (extra beschermde vluchtroute waaraan geen woningtoegangen grenzen) vereist voor lift in woongebouw (nieuwbouw).

 • Vrijloopdranger verplicht bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn.

 • Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren geldt ook bij verbouw en functiewijziging.

 • Bij woonfuncties moet de sturing van de lift bruikbaar blijven bij brand; elektriciteitsvoorziening voor lift moet in een brandwerend afgescheiden ruimte liggen.

Toegankelijkheid

 • Ook bouwwerken zonder toegankelijkheidssector moeten vanaf de openbare weg goed bereikbaar zijn.

 • Drempeldetail van 0,02 m moet bij elke toegang van een woning aanwezig zijn. Let op: trapjes voor een voordeur zijn hiermee dus niet meer mogelijk.

 • Ook bij publieke gebruiksfuncties zonder toegankelijkheidssector worden eisen gesteld aan een drempeldetail / hoogteverschil bij een toegang.

Duurzaamheid

 • Milieuprestatie woonfuncties gaat naar 0,8.

Gezondheid

 • Eisen aan verdunningsfactor gelden ook bij verbouw (installeren nieuwe ventilatievoorziening).

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.