Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Drie nieuwe ATGB-adviezen

De ATGB is druk geweest en heeft weer drie nieuwe adviezen gepubliceerd: 2306 over 'afzonderlijke' rooksluizen in hoogbouw, 2307 over de toepassing van rookkleppen met terugslagklep als alternatief voor de volgens NEN 6075 standaard voorgeschreven rookmeldergestuurde rookkleppen. Ten slotte is ATGB-advies 2308 gepubliceerd over een 'groepsaccommodatie' voor 24 arbeidsmigranten, waardoor geen BMI nodig zou zijn.

ATGB 25 april 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

ATGB-advies 2306 – Eén of twee rooksluizen voor wokkeltrappenhuizen?

Een nieuw te bouwen woongebouw wordt per verdieping ontsloten via een inpandige corridor. Per verdieping worden zes woningen ontsloten. Tegenover de lift op elke verdieping zijn de ingangen naar twee wokkeltrappenhuizen aanwezig. Beide trappenhuizen worden ontsloten via dezelfde lifthal. Deze is 30 minuten brandwerend gescheiden van de corridordelen die de appartementen ontsluiten. Omdat de bovenste vloer op 21 m boven het meetniveau is gelegen, is een ‘afzonderlijke beschermde vluchroute met een loopafstand van ten minste 2 m’ (rooksluis) vereist voor het trappenhuis. Het bevoegd gezag is van mening dat elk van de beide onafhankelijke trappenhuizen een eigen rooksluis moeten hebben en dat deze niet direct via de lifthal bereikbaar mogen zijn. De ATGB heeft hier eerder over geadviseerd in ATGB-advies 1916

Download het advies.

ATGB-advies 2307 – Rookkleppen zonder rookmeldersturing en met terugslagklep

In een nieuw te realiseren woningbouwproject zijn de mechanische ventilatie-units van de appartementen aangesloten op een centraal afblaaskanaal dat bovendaks uitmondt. Om rookverspreiding bij brand via luchtkanalen te voorkomen omschrijft NEN 6075:2020 in paragraaf 6.3.3 dat een rookklep in een kanaal aangestuurd moet worden door een rookmelder. De aanvrager wil, in plaats daarvan, brand- en rookverspreiding tussen appartementen voorkomen door het gebruik van een terugslagklep in combinatie met een brandklep en zonder gebruik te maken van een rookmeldergestuurde rookklep. Ter onderbouwing van de vereiste prestatie, heeft de aanvrager twee rapportages aangeleverd van toe te passen componenten in dit oplossingsprincipe. De brandweer eist een integrale brandtest van de achter elkaar geplaatste terugslagklep en brandklep om de gelijkwaardigheid te accepteren.

Download het advies.

ATGB-advies 2308 – Collectieve huisvesting voor 24 arbeidsmigranten

Aan de kop van de productiehal van een kwekerij is huisvesting voor 24 arbeidsmigranten gerealiseerd. De gebruiker heeft aangegeven dat de accommodatie in gebruik is als een logiesfunctie, NIET gelegen in een logiesgebouw, omdat de samenstelling van de (tijdelijke) bewoners zodanig is dat er sociale samenhang is en de accommodatie als een groepsaccommodatie moet worden beschouwd. Er is een collectieve woonkamer en koken en sanitaire voorzieningen zijn ook voor collectief gebruik. Verder is er een dagelijks beheerder en een nachtregister.

De brandweer heeft het gebouw getoetst aan de door de aanvrager aangegeven gebruiksfunctie. De brandweer twijfelt of de sociale samenhang in de groep zodanig is dat hier sprake is van een groepsaccommodatie. Daarbij refereert zij aan ATGB-advies 2002 over tijdelijke huisvesting van een groep arbeidsmigranten.

Download het advies.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.