Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Veranderingen conceptverzoek in Omgevingsloket: andere toelichting en introductie Verken uw idee

Sinds augustus 2023 is de optie 'omgevingsoverleg’ in het Omgevingsloket gewijzigd in ‘conceptverzoek’. Zodat het doel van de optie omgevingsoverleg voor initiatiefnemers duidelijker is, zoals gebruikersonderzoek uitwees. Na overleg met gemeenten verandert in november 2023 de toelichting bij het conceptverzoek. Ook wordt de nieuwe optie ‘Verken uw idee’ alvast geïntroduceerd in het Omgevingsloket.

Aan de slag met de Omgevingswet 10 november 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Voor wie belangrijk?

Ontvangt u als gemeente, waterschap, provincie, omgevingsdienst of het Rijk conceptverzoeken uit het Omgevingsloket? Bent u communicatieadviseur en schrijft u teksten voor de website van deze overheden? Of heeft u een relevante functie bij een softwareleverancier of een adviesbureau? Dan is de onderstaande informatie belangrijk voor u.

Conceptverzoek in het Omgevingsloket

Voordat initiatiefnemers een definitieve vergunningaanvraag of melding indienen in het Omgevingsloket, kunnen ze deze eerst als conceptverzoek indienen. Overheden bepalen zelf of initiatiefnemers via het Omgevingsloket conceptverzoeken bij hen kunnen indienen. Ze kunnen er ook -voor kiezen om een eigen formulier aan te bieden op hun eigen website.

Eerst mogelijkheden verkennen

In het Omgevingsloket komt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 de nieuwe optie ‘Verken uw idee’ beschikbaar. Hiermee kunnen initiatiefnemers ook met beperkte informatie bij overheden toetsen of hun idee wenselijk en haalbaar is. Hierin verschilt de optie Verken uw idee van de optie conceptverzoek, waarbij het uitgangspunt is dat de initiatiefnemer zoveel mogelijk informatie aanlevert.

Wat verandert er precies?

Na overleg met gemeenten komen er in november 2023 nog 2 veranderingen rond het conceptverzoek. Het gaat om de volgende aanpassingen:

 1. De toelichting bij de optie conceptverzoek verandert.

 2. De nieuwe optie ‘Verken uw idee’ wordt alvast geïntroduceerd in het Omgevingsloket.

Overheden gebruiken de optie conceptverzoek nu op verschillende manieren en voor het starten van verschillende zaaktypen. Enkele voorbeelden zijn:

 • toetsen van wenselijkheid en haalbaarheid

 • het vooroverleg

 • volledigheidstoets

 • principeverzoek

 • beoordelen welstand/ruimtelijke kwaliteit

Bij een conceptverzoek is het de bedoeling om zoveel mogelijk informatie aan te leveren. Via Verken uw idee kan met beperkte informatie worden getoetst of een idee wenselijk en haalbaar is.

1. Toelichting bij conceptverzoek verandert

In november verandert de toelichting bij de optie conceptverzoek.

Huidige toelichting

Wilt u uw verzoeken definitief of als conceptverzoek indienen?

 • Conceptverzoek

 • Definitief

U kunt uw aanvraag indienen als conceptverzoek. Met deze optie controleert de gemeente, waterschap of provincie of u de juiste informatie heeft ingevuld voordat u het verzoek definitief indient. Zo voorkomt u onnodige vertraging in de behandeling van het definitieve verzoek.

Bij elk verzoek staat aangegeven of het mogelijk is om een conceptverzoek in te dienen.

Let op: kijk altijd eerst op de website van gemeente <naam bevoegd gezag> of er mogelijk kosten zijn voor het indienen van een conceptverzoek.

Nieuwe toelichting

Wilt u uw verzoeken definitief of als conceptverzoek indienen?

 • Conceptverzoek

 • Definitief

Twijfelt u over de haalbaarheid van uw plan of project? Of wilt u laten controleren of u de juiste informatie heeft ingevuld voordat u het verzoek definitief indient? Dien uw verzoek dan eerst in als conceptverzoek. Dit heeft de volgende voordelen:

 • u kunt dit bespreken met <naam bevoegd gezag>

 • u komt erachter of u uw verzoek goed heeft ingevuld

 • u bespreekt welke informatie u eventueel nog moet aanleveren

 • u voorkomt onnodige vertraging van het definitieve verzoek

Bij elk verzoek ziet u of het mogelijk is om een conceptverzoek in te dienen.

Let op: kijk altijd eerst op de website van gemeente <naam bevoegd gezag> de overheidsinstantie die uw verzoek behandelt of er kosten zijn voor het indienen van een conceptverzoek.

2. Introductie Verken uw idee in het Omgevingsloket

In november 2023 wordt de nieuwe optie Verken uw idee alvast geïntroduceerd in het Omgevingsloket. Op de startpagina van het Omgevingsloket komt een nieuwe tegel Verken uw idee. Hiermee komt de bezoeker op een pagina met informatie over dit onderwerp: voor het verkennen van de mogelijkheden van het idee, om de samenwerking te bespreken met overheidsinstanties én een link naar de Vergunningcheck. Voor het verkennen van ideeën wordt nu verwezen naar de website van overheden. Naar verwachting komt vanaf het tweede kwartaal van 2024 op deze pagina de optie beschikbaar voor het indienen van een idee.

Advies: voeg begrippen conceptverzoek en Verken uw idee toe aan eigen website

Het is aan te bevelen dat u als overheid de begrippen conceptverzoek en Verken uw idee ook toevoegt op uw eigen website. Dit kan bijvoorbeeld door deze als trefwoord toe te voegen in de eigen website en deze te koppelen aan uw eigen webformulier. Of door deze begrippen toe te voegen aan de webpagina waar u zelf informatie over deze onderwerpen deelt.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.