Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Voorbehoud in conclusie Vergunningcheck bij sloopmelding verdwijnt vanaf 1 oktober 2024

Het voorbehoud in de conclusie van de Vergunningcheck bij de sloopmelding verdwijnt vanaf 1 oktober 2024. Dit voorbehoud van het Rijk waarschuwt dat voor monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten mogelijk wel een vergunning nodig is. Het voorbehoud is niet meer nodig omdat veel gemeenten hun lokale toepasbare regels hebben aangeleverd aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Aan de slag met de Omgevingswet 1 juni 2024

Blog

Blog

Voor wie belangrijk

Bent u regelanalist bij een gemeente? Of bijvoorbeeld informatieadviseur of applicatiebeheerder voor toepasbare regels? Of heeft u een soortgelijke functie bij een leverancier van regelbeheersoftware of adviesbureau? Dan is de onderstaande informatie belangrijk voor u.

Voorbehoud in de Vergunningcheck

Met de Vergunningcheck in het Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers controleren of ze een idee mogen uitvoeren op een bepaalde locatie. Na het beantwoorden van vragen krijgen ze een conclusie, bijvoorbeeld dat een vergunning of een melding nodig is. In de conclusie kan ook een voorbehoud staan. Dit is een extra waarschuwing voor bepaalde situaties.

Bij de Vergunningcheck voor de werkzaamheid 'Bouwwerk of deel van een bouwwerk slopen, of asbest verwijderen' kan bijvoorbeeld het volgende voorbehoud staan:

'Let op! Is er op het perceel een beschermd of voorbeschermd monument of archeologisch monument aanwezig? Of vinden de sloopwerkzaamheden plaats in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Of zijn er op de door u opgegeven locatie in het omgevingsplan sloopregels opgenomen? Dan moet u naast het indienen van de melding mogelijk ook een vergunning aanvragen voor het slopen. Kijk op de website van de gemeente of neem bij twijfel contact op met de gemeente voor meer informatie.'

Voorbehoud niet meer nodig

Het Rijk heeft dit voorbehoud toegevoegd om gemeenten de tijd te geven hun lokale toepasbare regels voor de Vergunningcheck aan te leveren. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • 'Bouwwerk slopen'

  • 'Bouwwerk slopen in een gemeentelijk beschermd of rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht'

Deze activiteiten zijn te vinden in de bruidsschat onder 'Overige activiteiten'. Veel gemeenten hebben nu hun toepasbare regels voor deze activiteiten in de Vergunningcheck aangeleverd. Dit voorbehoud is hierdoor overbodig. Daarom verdwijnt vanaf 1 oktober 2024 het voorbehoud in de conclusie van de sloopmelding. Dit is besloten in overleg met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG).

Geen lokale toepasbare regels aangeleverd?

Heeft uw gemeente nog geen lokale toepasbare regels aangeleverd voor deze activiteiten in de Vergunningcheck? Zorg dan dat u dit vóór 1 oktober 2024 alsnog doet. Anders bestaat de kans dat de conclusie van de Vergunningcheck onbetrouwbaar is.

Meer informatie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.