Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Regionale keringen correct getoetst op veiligheid

Rijkswaterstaat (RWS) heeft in de periode 2019-2020 de regionale keringen en waterkerende kunstwerken die zij in beheer heeft langs 15 kanalen (totale lengte van circa 523 km) getoetst aan de geldende veiligheidsnormen. De Inspectie leefomgeving en transport (ILT) heeft deze toetsingen gecontroleerd en vastgesteld dat deze volgens de voorschriften zijn uitgevoerd.

ILT 29 juni 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Hoogwaterveiligheid

De dijkdelen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm moeten worden versterkt of onderhouden. Totdat deze versterking is uitgevoerd, moet de beheerder aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen.

Van de getoetste keringen voldoet 67% aan de veiligheidsnorm. 31% voldoet niet aan de norm. Voor 2% is nader onderzoek nodig om een uitspraak te kunnen doen. De afwijking van de veiligheidsnorm vormt geen acuut gevaar, blijkt uit door RWS gemaakte veiligheidsinschattingen. De keringen die niet voldoen, worden versterkt of krijgen extra onderhoud. De ILT houdt extra toezicht in de periode van het aanvullend toetsen, het versterken en onderhoud.

Voor onderdelen met een totale lengte van 17,7 km wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd vanwege het ontbreken van constructiegegevens en de complexiteit van de constructies. Daarna worden ze aanvullend getoetst op veiligheid.

Bijlagen

Regionale waterkeringen in beheer bij het Rijk / Toezichtresultaten ILT op veiligheidstoetsing door Rijkswaterstaat / Peildatum 31 december 2020

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.