nieuws

Provincies vragen meer maatwerk van Rijk bij realisatie bouwopgave

08-11-2018

bron: IPO

Alleen met experimenteerruimte, integraal beleid en extra financiering kunnen we aan opgave voldoen

Nederland staat de komende tijd voor een grote bouwopgave: er moeten 75.000 woningen per jaar bij komen. Die woningen moeten op de juiste plek staan, goed bereikbaar en met voorzieningen in de buurt. In een leefbare omgeving waarin aandacht is voor vraagstukken als gezondheid, klimaatadaptatie en energievernieuwing. Vragen van de toekomst waarmee we nu al rekening moeten houden. In kleine kernen in landelijke gebieden én in grote steden waar de ruimte schaars is. De regionale verschillen zijn groot, maar in alle gevallen geldt: plannen zijn er genoeg, het bouwtempo moet omhoog.

Van moelijk naar mogelijk

Provincies werken er hard aan dit mogelijk te maken, passend bij de regionale vragen die er zijn. Datzelfde maatwerk vragen de provincies nu van het Rijk: er is experimenteerruimte nodig, integraal beleid en extra financiering. Alleen dan kunnen we voldoen aan de woningbouwopgave, en bouwen we samen aan een sterke toekomst. Op 12 en 20 november debatteert de Kamer over wonen en de bouwopgave. Om onze boodschap kracht bij te zetten hebben de gezamenlijke provincies het 'IPO-Manifest Wonen; Van moeilijk naar mogelijk' in aanloop naar dit debat aan de Tweede Kamer aangeboden.

Download: ipo manifest wonen van moeilijk naar mogelijk

Gerelateerd nieuws

Middag-seminar Versnellen woningbouw

Op 18 juni vindt het middag-seminar Versnellen woningbouw plaats. Dit seminar wil bijdragen aan de versnelling door het complete plaatje te laten zien. Dat doen we door een aantal verschillende stakeholders aan het woord te laten, waardoor u een goed beeld krijgt van de complexe materie, maar ook de mogelijke aanpak om daadwerkelijk tot versnelling van woningbouw te komen.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in