Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Met een historisch tekort aan woningen en een stijgende bevolkingsgroei is een goed woonbeleid meer dan ooit van belang. Begin 2020 kondigde de regering aan om scherper aan te sturen op het versnellen van de woningbouw. Het moet met name voor starters en mensen met een middeninkomen makkelijker worden om aan een woning te komen. Medio 2020 volgde een voorstel voor een vernieuwde Woningwet. Woningcorporaties moeten meer ruimte krijgen om lokaal maatwerk te verrichten om ook voor mensen met een laag inkomen een geschikte huisvesting te kunnen vinden.

Hoewel er overeenstemming bestaat over het feit dat er meer woningen nodig zijn, bestaat er verschil van opvattingen over hoe dit het beste bereikt kan worden. Het uitbreiden van woongebieden, het transformeren van gebouwen en het vereenvoudigen van wettelijke procedures zijn ideeën die de revue zijn gepasseerd. De komende jaren zullen uitwijzen wat in de praktijk mogelijk is.