Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Woningbouwcoalitie: ondanks val kabinet moet woningbouw versnellen

​De woningnood is groot in Nederland. Uit recente cijfers blijkt dat er meer woningen nodig zijn dan gedacht en dat de vergunningverlening stokt. Daarom dient het parlement de woningbouw - met een demissionair kabinet - niet in de pauzestand te zetten, maar juist dit moment aan te grijpen om extra gas te geven. Dat bepleit de brede woningbouwcoalitie, bestaande uit Aedes, IVBN, Koninklijke Bouwend Nederland, NEPROM, NVM, Vereniging Eigen Huis en WoningBouwersNL in een brief die zij vandaag naar het parlement stuurde.

NEPROM 17 juli 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De val van het kabinet is voor de leden van de woningbouwcoalitie aanleiding om de grote zorgen over de stagnerende woningbouw en over de oplopende aantallen woningenzoekenden nog eens onder de aandacht van de landelijke politiek te brengen.

De urgentie is groot, er is geen tijd te verliezen en in het belang van woningzoekenden is het noodzakelijk om alles op alles te zetten om de woningbouw niet alleen door te laten gaan, maar juist te versnellen, aldus de leden.

Daarnaast bepleit men actie op flankerende dossiers, zoals klimaatbeleid, bereikbaarheid en de stikstofproblematiek, omdat die randvoorwaardelijk zijn voor de bouw van huizen. Voorts is de woningbouwcoalitie van mening dat het kabinet tot nu toe onvoldoende rekening houdt met de veranderende (markt)omstandigheden, waardoor het bouwen van meer woningen, op korte en op lange termijn ernstig wordt gehinderd.

Ook om die reden vraagt men het parlement om de woningbouw hoger op de agenda te zetten.

Prioriteit aan de uitvoering

De leden van de woningbouwcoalitie vragen het parlement om haar besluitvorming primair te richten op de uitvoering van de woningbouw, omdat dat daar op de korte termijn de grootste knelpunten zitten.

Het Rijk zou provincies en gemeenten moeten stimuleren, steunen en sturen om de uitvoering op één te zetten, want die hebben volgens de woningbouwcoalitie daarbij een sleutelrol, omdat daar de keuzes gemaakt moeten worden.

De leden van de woningbouwcoalitie zijn van mening dat dan de inzet van schaarse middelen en mensen bij zowel de overheid als marktpartijen veel effectiever benut kan worden. Tenslotte bepleit men om te blijven werken aan nieuwe plannen, om ook in de komende jaren te kunnen versnellen.

Stimuleer publiek-private samenwerking

In de Woondeals heeft de minister voor VRO met medeoverheden en corporaties afspraken gemaakt over de woningbouwopgave. De leden van de woningbouwcoalitie hebben daarvoor al eerder hun steun uitgesproken en willen nu samen met provincies en gemeenten die afspraken ook snel tot uitvoering brengen.

Op heel veel plekken loopt de samenwerking volgens hen al goed, maar men constateert ook dat er veel plaatsen zijn waar de uitvoering nog stokt en waar men samen met gemeenten voortvarend aan de slag wil om ook die plannen haalbaar te maken en van de noodzakelijke vergunningen te voorzien.

Volgens de woningbouwcoalitie dient het Rijk daarbij eventuele belemmeringen weg te nemen, bijvoorbeeld rond stikstof, bereikbaarheid en de energietransitie; te sturen op voldoende locaties, zowel binnen- als buitenstedelijk; en om partijen aan te jagen en te fungeren als stok achter de deur wanneer partijen er zelf niet uit komen.

Ondersteuning met middelen

De woningbouwcoalitie vraagt van het Rijk ook ondersteuning met financiële middelen en zij spreekt haar vertrouwen uit dat het demissionaire Kabinet en de Tweede Kamer hun verantwoordelijkheid nemen om hierbij constructief samen te werken.

Men bepleit de Startbouwimpuls en het Nationale Koopstartfonds voortvarend ter beschikking te stellen en ook om snel te komen met een doorbouwgarantie om ook de bouw van koopwoningen doorgang te laten vinden.

Tenslotte vraagt de woningbouwcoalitie om voldoende financiële middelen voor gemeenten beschikbaar te stellen zodat zij hun werk goed kunnen doen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.