Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

De toepassing van de kruimelregeling. Deel 3: bouwwerk geen gebouw zijnde.

"Stel dat u een carport bij uw huis wilt bouwen, maar dat deze niet in het bestemmingsplan past. Het wijzigen van een bestemmingsplan is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen biedt de kruimelregeling een uitkomst. Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen, maar wanneer is hij toepasbaar? We hebben besloten een reeks blogs te schrijven om de mogelijkheden te verduidelijken. Deze derde blog gaat over bouwwerken die geen gebouw zijn."

1 februari 2018

Wat is de kruimelregeling?

Iedere gemeente legt in een bestemmingsplan vast waar gebouwen en gronden voor dienen te worden gebruikt. Bouwplannen moeten in dit bestemmingsplan passen. Toch komt het vaak voor dat een bouwplan niet binnen het bestemmingsplan past. In dat geval moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, maar een bestemmingswijziging is een langdurig en kostbaar traject. Om die reden heeft onze wetgever de kruimelregeling in het leven geroepen.

Met behulp van de kruimelregeling kan de gemeente u in een verkorte procedure van slechts acht weken, toestemming verlenen om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen of gronden te gebruiken. De afwijking wordt vastgelegd in een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Verder kent de kruimelregeling 11 mogelijke toepassingen, welke staan opgesomd in artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht. De naam kruimelregeling doet misschien vermoeden dat deze regeling op maar een klein aantal gevallen van toepassing is, maar dat is zeker niet het geval. De kruimelregeling is door de jaren heen erg uitgebreid en tegenwoordig op veel gevallen toepasbaar. Het is dus handig om te controleren of uw bouwplan onder de kruimelregeling valt, omdat u hiermee veel tijd en geld kan besparen.

Wanneer is iets een bouwwerk?

De kruimelregeling biedt de mogelijkheid om een bouwwerk te bouwen dat geen gebouw is. Een bouwwerk is een constructie van enige omvang die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren. Het bouwwerk mag op basis van artikel 4 lid 3 bijlage II Besluit omgevingsrecht tot 10 meter hoog zijn en een oppervlakte hebben tot 50 vierkante meter.

Verschil met een gebouw

Wanneer is een bouwwerk tevens als een gebouw aan te merken? De definitie voor een gebouw wordt omschreven in de Woningwet. Een gebouw is elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Huizen en schuurtjes zijn dus zowel bouwwerken als gebouwen, omdat zij overdekt zijn met een dak en met wanden omsloten zijn. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde in 2014 dat een carport met één wand niet als een gebouw kan worden aangemerkt.

2) Rb Gelderland 14 juni 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3174

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Mis geen updates -

schrijft u zich nu in voor de nieuwsbrief

Lees de volgende dagen op Omgevingsweb de volgende delen:

Artikel delen