Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

De toepassing van de kruimelregeling. Deel 5: een antenne-installatie.

"Als u als radioamateur thuis uw hobby uit wilt voeren, mag u waarschijnlijk geen antenne in de achtertuin plaatsen. Het wijzigen van een bestemmingsplan is voor uw hobby waarschijnlijk een te dure investering. De kruimelregeling zou in dit geval wel uitkomst kunnen bieden. Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen maar wanneer is hij toepasbaar? We hebben besloten een reeks blogs te schrijven om de mogelijkheden te verduidelijken. In deel 5 behandelen we antenne-installaties."

5 februari 2018

Wat is de kruimelregeling?

Iedere gemeente legt in een bestemmingsplan vast waar gebouwen en gronden voor dienen te worden gebruikt. Bouwplannen moeten in dit bestemmingsplan passen. Toch komt het vaak voor dat een bouwplan niet binnen het bestemmingsplan past. In dat geval moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, maar een bestemmingswijziging is een langdurig en kostbaar traject. Om die reden heeft onze wetgever de kruimelregeling in het leven geroepen.

Met behulp van de kruimelregeling kan de gemeente u in een verkorte procedure van slechts acht weken, toestemming verlenen om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen of gronden te gebruiken. De afwijking wordt vastgelegd in een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Verder kent de kruimelregeling 11 mogelijke toepassingen, welke staan opgesomd in artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht. De naam kruimelregeling doet misschien vermoeden dat deze regeling op maar een klein aantal gevallen van toepassing is, maar dat is zeker niet het geval. De kruimelregeling is door de jaren heen erg uitgebreid en tegenwoordig op veel gevallen toepasbaar. Het is dus handig om te controleren of uw bouwplan onder de kruimelregeling valt, omdat u hiermee veel tijd en geld kan besparen.

Het plaatsen van een antenne-installatie

Tot 1 november 2014 was het binnen het bestemmingsplan vaak niet toegestaan om een antenne-installatie te plaatsen. Dit betekende dat er altijd een bestemmingswijziging nodig als een bedrijf dit wilde doen. Daardoor duurde het vaak erg lang om een dergelijke installatie te plaatsen. Sinds 1 november 2014 is het mogelijk om dit via de kruimelregeling te realiseren, zolang de installatie maximaal een hoogte van 40 meter heeft.

Wat is een antenne-installatie

Een antenne-installatie is meer omvattend dan enkel de antenne. Naast één (of zelfs meerdere) antennes, valt onder een antenne-installatie ook de mast waarop deze geplaatst wordt, de bijbehorende bedrading en de techniekkast met daarin de apparatuur voor het verzenden of ontvangen van de radiofrequentie. Een antenne is dus slechts een onderdeel van deze installatie.

Lees de volgende dagen op Omgevingsweb de volgende delen:

Artikel delen