Menu

Zoek op
rubriek

De toepassing van de kruimelregeling. Deel 11: Gebruik van gronden of bouwwerken voor maximaal 10 jaar.

In sommige gevallen is het nodig om tijdelijk een woning te bouwen. Het is vaak erg lastig om een vergunning te krijgen om een woning te bouwen en vaak moet het bestemmingsplan ervoor worden gewijzigd. Dat is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen biedt de kruimelregeling een uitkomst.

20 februari 2018

Nieuws & Achtergrond

Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen, maar wanneer is hij toepasbaar? We hebben besloten een reeks blogs te schrijven om de mogelijkheden te verduidelijken. In deze laatste blog uit de reeks, gaan we in op strijdig gebruik voor ten hoogste 10 jaar.

Wat is de kruimelregeling?

Iedere gemeente legt in een bestemmingsplan vast waar gebouwen en gronden voor dienen te worden gebruikt. Bouwplannen moeten in dit bestemmingsplan passen. Toch komt het vaak voor dat een bouwplan niet binnen het bestemmingsplan past. In dat geval moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, maar een bestemmingswijziging is een langdurig en kostbaar traject. Om die reden heeft onze wetgever de kruimelregeling in het leven geroepen.

Met behulp van de kruimelregeling kan de gemeente u in een verkorte procedure van slechts acht weken, toestemming verlenen om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen of gronden te gebruiken. De afwijking wordt vastgelegd in een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Verder kent de kruimelregeling 11 mogelijke toepassingen, welke staan opgesomd in artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht. De naam kruimelregeling doet misschien vermoeden dat deze regeling op maar een klein aantal gevallen van toepassing is, maar dat is zeker niet het geval. De kruimelregeling is door de jaren heen erg uitgebreid en tegenwoordig op veel gevallen toepasbaar. Het is dus handig om te controleren of uw bouwplan onder de kruimelregeling valt, omdat u hiermee veel tijd en geld kan besparen.

Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

Als uw plannen niet passen binnen de andere onderdelen van de kruimelregeling, kan dit laatste lid wellicht uitkomst bieden. Via dit lid wordt de mogelijkheid gegeven om gebouwen of gronden in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. De voorwaarde die hieraan zit is dat het strijdig gebruik maximaal 10 jaar mag duren. Bij het verlenen van een vergunning moet dan ook aannemelijk worden gemaakt dat de situatie na 10 jaar beëindigd kan en zal worden. Er mag dus ook niet iedere 10 jaar een nieuwe vergunning verleend worden.

De termijn van 10 jaar begint te lopen vanaf de eerste vergunning die strijdig gebruik legaliseert, zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld. Als een vergunning verlopen is, en het strijdig gebruik daarna illegaal voortduurt, kan slechts een vergunning worden verleend tot 10 jaar nadat de eerste vergunning verleend is. Als een situatie echter nooit legaal is geweest, hoeft de tijd dat het illegaal gebruik voortduurde niet meegerekend te worden. Als u zonder vergunning al 10 jaar een pand in strijd met het bestemmingsplan gebruikt, kan er daarna alsnog een vergunning voor 10 jaar worden verleend. De termijn van 10 jaar begint dus pas te lopen op het moment dat het voor het eerst legaal is geworden.

De mogelijkheden die met dit onderdeel van de kruimelregeling gerealiseerd kunnen worden, zijn te veel om op te noemen. Om toch een beeld te kunnen vormen, treft u hieronder een aantal voorbeelden uit de rechtspraak die door middel van dit onderdeel van de kruimelregeling gelegaliseerd zijn: het bouwen van een extra laag op een school voor lesruimte, het opzetten en uitbreiden van een tijdelijk winkelcentrum, het gebruiken van een pand als opvangcentrum voor asielzoekers en het gebruik van een oud kantoorpand voor de huisvesting van buitenlandse studenten.

Beperking van de mogelijkheden

Hoewel de mogelijkheden oneindig lijken voor zover het maximaal 10 jaar duurt, zijn er toch een aantal beperkingen in de wet opgenomen. Dit onderdeel van de kruimelregeling mag namelijk niet worden gebruikt voor activiteiten in onderdeel C en D van het Besluit milieueffectrapportage. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde in een uitspraak dat daarbij enkel naar de eerste kolom gekeken hoeft te worden. Activiteiten die hiermee uitgesloten worden zijn bijvoorbeeld het aanleggen van een snelweg, het opzetten van een installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens en de wijziging of uitbreiding van een inrichting voor de opslag van schroot of autowrakken.

Artikel delen