Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Bijna 1 mei: test nu nieuwe formulieren bouw- en sloopwerk

Vanaf 1 mei 2024 zijn er 2 nieuwe formulieren voor de informatieplichten bouw- en sloopwerkzaamheden in het Omgevingsloket. Als overheid kunt u deze formulieren nu testen via staging van het Omgevingsloket.

VNG 27 april 2024

Beginnen aanvragers voor 1 mei met een bouwmelding, sloopmelding of bouwvergunning die ze nog niet indienen? Dan moeten ze vragen opnieuw beantwoorden.

Voor wie belangrijk

Behandelt u aanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket bij een gemeente, omgevingsdienst of provincie? Of werkt u bij een klantcontactcentrum of bent u communicatiemedewerker bij een van deze organisaties? Dan is onderstaande informatie belangrijk voor u.

Nieuwe formulieren voor informatieplichten

Zoals eerder aangekondigd verhuizen de vragen over bouw- en sloopveiligheid en stikstofemissie naar 2 aparte informatieformulieren. Het gaat om de volgende 2 nieuwe formulieren:

  • Veiligheid bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden - Informatie (Rijk)

  • Stikstofemissie bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden - Informatie (Rijk)

Deze vragen staan nu in deze formulieren, die daarvoor worden aangepast:

  • Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen – Melding

  • Bouwactiviteit (technisch) – Aanvraag vergunning

  • Bouwactiviteit (technisch) – Melding

In de 3 aangepaste formulieren worden aanvragers gewezen op de nieuwe informatieplichten die gelden.
Meer over de nieuwe formulieren leest u in het eerdere nieuwsbericht Nieuwe formulieren over bouw- en sloopveiligheid en stikstofemissies per 1 mei in Omgevingsloket.

Behandeldienstinstellingen: afspraken maken en instellingen controleren

In het eerdere nieuwsbericht stond dat de nieuwe formulieren voor de informatieplicht automatisch naar de omgevingsdienst gaan, als de gemeente voor bouwtaken een behandeldienst heeft ingesteld. Dat klopt niet. De nieuwe formulieren voor de informatieplichten zijn geplaatst onder de activiteit ‘Sloopactiviteit’.

We adviseren gemeenten en omgevingsdiensten afspraken te maken over de ontvangst van de formulieren en de behandeldienstinstellingen voor de nieuwe formulieren te controleren. Deze instellingen zijn afhankelijk van de instellingen voor de activiteit ‘Sloopactiviteit’.

Meer over het instellen van behandeldiensten leest u op de pagina’s Behandeldienst instellen in het Digitaal StelselOmgevingswet (DSO) en Uitgangspunten en voorbeelden bij instellen behandeldienst.

Nieuwe formulieren testen en regels bekijken

Het Rijk heeft deze 2 nieuwe formulieren en de 3 gewijzigde formulieren al gepubliceerd op de productieomgeving, met 1 mei 2024 als datum van inwerkingtreding. Dat betekent dat u via staging van het Omgevingsloket de formulieren al kunt testen.

Hiermee kunt u als overheid tijdreizen in het Omgevingsloket en kunt u de veranderingen alvast bekijken. Ook kunt u een testaanvraag indienen, om zo de behandeldienstinstellingen te testen van de 2 nieuwe formulieren. U gebruikt staging via het beheerportaal.

Meer over het indienen van een testaanvraag en tijdreizen in het Omgevingsloket leest u op de pagina Staging en tijdreizen in het Omgevingsloket.

Toepasbare regels opzoeken in de Registratie toepasbare regels

U kunt de toepasbare regels van de 2 nieuwe formulieren ook bekijken in de Registratie toepasbare regels (RTR). Deze formulieren vindt u onder de sloopactiviteit. Daarvoor moet u in de RTR ook de datum van inwerkingtreding aanpassen naar 1 mei 2024. Dit doet u via Meer opties, bij Datum Actief.

Vergunningchecks komen voor 1 mei beschikbaar

Bij de nieuwe activiteiten komen ook vergunningchecks beschikbaar. Deze zijn voor 1 mei 2024 beschikbaar.

Aanvragers moeten antwoorden en bijlagen opnieuw toevoegen na 1 mei

Aanvragers die voor 1 mei 2024 hun aanvraag voorbereiden in één van de gewijzigde formulieren, moeten na 1 mei de ingevulde vragen en bijlagen opnieuw toevoegen. Door de nieuwe versies van de formulieren, kan het Omgevingsloket de eerder ingevulde antwoorden en toegevoegde bijlagen niet ophalen.

Dit geldt voor de volgende 3 formulieren:

  • Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen – Melding

  • Bouwactiviteit (technisch) – Aanvraag vergunning

  • Bouwactiviteit (technisch) – Melding

Dit geldt voor initiatiefnemers en gemachtigden. Als ze voor 1 mei zijn begonnen in een aanvraag of melding en na 1 mei verder werken, zien ze in het Omgevingsloket een melding. In deze melding staat dat er vragen zijn veranderd en dat ze hun antwoorden moeten controleren.

Melding in Omgevingsloket

Dit betekent dat ze de vragen die ze al hadden beantwoord opnieuw moeten invullen en bijlagen opnieuw moeten toevoegen. Minstens een week voor deze verandering komt er een melding in het Omgevingsloket om aanvragers hier op te wijzen. Informeer uw inwoners en bedrijven over deze verandering

Bent u communicatiemedewerker bij een gemeente, provincie of omgevingsdienst? En informeert u uw inwoners en bedrijven over het Omgevingsloket? Informeer dan uw inwoners en bedrijven dan over deze verandering.

Vragen van inwoners en bedrijven over deze verandering

Werkt u bij een klantcontactcentrum? En beantwoordt u vragen van inwoners en bedrijven over het Omgevingsloket? Dan krijgt u vanaf een week voor 1 mei mogelijk vragen over deze verandering.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.