Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Kamerbrief bepalingsmethode warmtepompen en TNO-onderzoek breedplaatvloeren

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met de bepalingsmethode voor de geluidseisen van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking en het TNO-onderzoeksvoorstel voor het onderzoek naar de sterkte van breedplaatvloeren.

1 oktober 2020

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Met deze brief informeer ik u over twee onderwerpen met betrekking tot de bouwregelgeving.

Bepalingsmethode geluid warmtepompen en airco’s

Op verzoek van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van 12 september 2019 stuur ik u hierbij de concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met de bepalingsmethode voor de geluidseisen van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. De geluidseisen staan in het Bouwbesluit 2012 1) en de inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2021. Zoals verwoord in de toelichting van de wijzigingsregeling is de bepalingsmethode voorgelegd aan het Overleg Platform Bouwregelgeving en heeft er een internetconsultatie plaatsgevonden. De bepalingsmethode is zodanig dat door de installatiebranche gebruik kan worden gemaakt van de reeds beschikbare Europese productinformatie van warmtepompen en airco's.

TNO-onderzoek breedplaatvloeren

Zoals toegezegd in de antwoorden op Kamervragen 2) van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA), stuur ik u hierbij het TNO-onderzoeksvoorstel voor het onderzoek naar de sterkte van breedplaatvloeren in relatie tot de verdere onderzoeksplicht. Ik heb TNO overeenkomstig opdracht gegeven. Uit het voorstel volgt dat TNO het onderzoek afstemt met de brede klankbordgroep (onder andere Vereniging Bouw- en woningtoezicht, VN-constructeurs, Bouwend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf) en een expertpanel van hoogleraren. Afronding van het onderzoek is voorzien in april 2021. Ik informeer uw Kamer te zijner tijd over de uitkomsten.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren

1) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-189

2) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2584

Download: Concept Regeling Bouwbesluit 2012

Concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met de bepalingsmethode voor de geluidseisen van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking.

Download: TNO offerte over onderzoek bewezen sterkte breedplaatvloeren

Het TNO-onderzoeksvoorstel voor het onderzoek naar de sterkte van breedplaatvloeren.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.