Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Voorbereidingen nieuw provinciaal milieuprogramma

De Provincie Zeeland werkt aan een nieuw Milieuprogramma voor de periode 2022 tot en met 2026. Dat programma heeft als doel het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het milieu.

Provincie Zeeland 24 maart 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In het programma geeft de Provincie aan hoe ze de komende jaren omgaat met luchtkwaliteit, geluid, geur, afvalstoffen, bodem en ondergrond, externe veiligheid en licht en duisternis. Het Milieuprogramma bestaat uit een verdere uitwerking van het strategisch milieubeleid uit de Omgevingsvisie Zeeland 2021 en de daarin genoemde doelen. Daarnaast benoemt het de wettelijke taken die de Provincie Zeeland heeft gekregen vanuit de Rijksoverheid. Het nieuwe Milieuprogramma gaat al uit van de systematiek van de Omgevingswet en neemt de gevolgen van de Omgevingswet voor de provinciale taken mee. In combinatie met (inter)nationale wet- en regelgeving geeft de Provincie zo ook richting aan vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu. Een belangrijk deel van de uitvoering op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) verzorgen de omgevingsdiensten RUD Zeeland en de DCMR voor BRZO-bedrijven. BRZO-bedrijven zijn bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen.

Planning

In juni 2022 organiseert de Provincie een aantal bijeenkomsten waarin de bij het milieu betrokken organisaties in Zeeland kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe Milieuprogramma. Het is de bedoeling dat Gedeputeerde Staten het ontwerp-Milieuprogramma in juli vaststellen en daarna ter inzage leggen. Gedeputeerde Staten krijgen het definitieve programma in november voorgelegd ter vaststelling.

Publicaties

Zeeuwse omgevingsvisie deel A

Zeeuwse omgevingsvisie deel B

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.