Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9789491930492 Categorie: Tags: ,
Nederlands |
1 februari 2016
 | 
0,0 rating
(0)
Werken met de omgevingsvisie
Visievorming in de nieuwe werkelijkheid

Werken met de omgevingsvisie: visievorming onder de Omgevingswet biedt een praktische handleiding voor het opstellen van zo’n visie. Het gaat hierbij niet alleen over de omgevingsvisie, maar over visievorming in het algemeen. Een deel van de visievorming zal namelijk plaatshebben in het ‘omgevingsplan’ en het ‘programma’.

In deze geheel herziene versie van het boek ‘Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie’ zijn de ervaringen van het Leertraject Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu meegenomen met thema’s als cultuurverandering, integrerend werken, co-creatie en democratische legitimiteit. Ook zijn een uitleg van de Omgevingswet en is het voortschrijdend inzicht van de auteur en interviews met experts op diverse terreinen, ook juist buiten de RO, toegevoegd.

€49.50

Product delen

Achtergrond
Auteur
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

Achtergrond

De Omgevingswet is in de zomer van 2015 vastgesteld door de Tweede Kamer en (de conceptversies van) de algemene maatregelen van bestuur zijn gereed. Wordt nu ‘alles anders’ of is het ‘oude wijn in nieuwe zakken’? Beide stellingen worden met grote overtuiging gepredikt. De waarheid ligt, zoals wel vaker, in het midden. Vooral de manier van werken zal anders (moeten) worden. Niet alleen veronderstelt de nieuwe wet een integrale werkwijze, maar het feit dat de gemeente straks slechts acht weken heeft om op een omgevingsvergunningaanvraag te reageren, vraagt ook om een heldere kijk op de toekomst. Hiervoor is in de nieuwe wet het instrument ‘Omgevingsvisie’ opgenomen.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor iedereen die op een of andere manier regelmatig in aanraking komt met de omgevingsvisie en/of visievorming in het omgevingsplan of programma, zoals beleidsmakers (o.a. op het gebied van RO, milieu, water, verkeer en natuur), bestuurders, adviseurs, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en geïnteresseerde burgers.

drs. G.B. (Gerwin) Gabry

Gerwin Gabry werkt al vele jaren intensief aan structuurvisies, toekomstvisies, regiovisies en Omgevingsvisies in binnen- en buitenland en geeft al jaren cursussen. Verder schreef hij het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet. Ook is hij nauw betrokken geweest bij het Leertraject Pilots Omgevingsvisie en de Pilot ‘Van omgevingsvisie naar omgevingsplan’ van het Ministerie I&M.

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 550 g
Afmetingen 211 x 147 x 24
ISBN 9789491930492
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.