Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Uitvoeringsstrategie nodig voor 'Water en Bodem Sturend'

Het kabinet wil water en bodem sturend maken in de ruimtelijke plannen. De VNG onderschrijft dit, en pleit voor een gezamenlijke gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie waaraan alle bestuurslagen deelnemen. Dit heeft zij in een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) laten weten.

VNG 13 oktober 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In de gezamenlijke gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie moeten alle bestuurslagen hun verantwoordelijkheid nemen en dus hun besluiten kunnen nemen. Alleen dan is het mogelijk om tijdig de aanpassingen te doen die nodig zijn om water en bodem sturend te laten zijn in ruimtelijke plannen. Deze uitvoeringsstrategie moet tegelijkertijd ontwikkeld worden met de gebiedsprocessen van het landelijk gebied en de ruimtelijke puzzel waarin in alle ruimtelijke opgaven landelijk samen komen.

Water en bodem sturend bij ruimtelijke planvorming

In het regeerakkoord is opgenomen dat water en bodem sturend worden bij de ruimtelijke planvorming. Op dit moment werkt de minister aan een beleidsbrief met daarin sturende keuzes als het gaat om:

  • locatiekeuze van nieuwbouwwoningen

  • het landbouwareaal

  • de grondwaterstanden

  • drinkwatervoorziening

De afgelopen periode is er vanuit de VNG stevig ingezet op 2 kernpunten: het accepteren van de sturende werking van het water- en bodemsysteem, en de gezamenlijke uitvoeringsstrategie:

Sturende werking

De VNG onderschrijft de conclusie van IenW dat het accepteren van de sturende werking van het water- en bodemsysteem noodzakelijk is om in de komende decennia de verschillende functies in Nederland in stand te houden. Het is belangrijk om die boodschap goed uit te leggen, omdat we hebben gezien hoeveel onrust zulke informatie kan veroorzaken.

Gezamenlijke uitvoeringsstrategie

Daarnaast is het essentieel om een gezamenlijke uitvoeringsstrategie te hangen aan het programma Water en Bodem Sturend, om de structurerende keuzes die het rijk wil maken te kunnen inschatten op impact. Pas als we de consequenties voor de uitvoering weten, kunnen we aangeven of het passende oplossingen zijn.

VNG-netwerk en bestuurlijke oploop op 21 september

Om de VNG-inzet vorm te geven en aan te scherpen, is er een bestuurlijke oploop geweest over het thema Water en Bodem Sturend. De aanwezige bestuurders vragen om aandacht voor de uitvoering en respect voor het huis van Thorbecke. De VNG heeft dat vertaald in de brief aan de minister waarin zij pleit voor een gezamenlijke uitvoeringsstrategie.

Publicatie

Brief aan ministerie: 'Water en Bodem Sturend'

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.