Menu

Filter op
content
Omgevingsweb
Artikelnummer: 9789491930171 Categorie: Tags: ,
Nederlands |
1 oktober 2014
 | 
0,0 rating
(0)
Water en Ruimte
de bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor

In Water en ruimte, de bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor (tweede druk) staat de (juridische) relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening centraal. Het gaat in op ontwikkelingen in het Europese waterrecht en -beleid en de ruimtelijke relevantie daarvan.

Beide terreinen zijn mede onder invloed van veranderende Europese regelgeving en de verwachtingen omtrent klimaatverandering, volop in ontwikkeling. Een belangrijk aspect daarbij is dat water steeds meer wordt beschouwd als sturend principe in de ruimtelijke ordening. Die gedachte komt ook terug in de Wet ruimtelijke ordening en de Waterwet. De bescherming van watersysteembelangen valt niet meer weg te denken uit de ruimtelijke besluitvorming en in het waterrecht komen de ruimtelijke aspecten van water(beheer) steeds meer naar voren.

€49

Product delen

Achtergrond
Auteurs
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

Achtergrond

Deze tweede, geheel herziene, druk van het boek Water en Ruimte gaat in op het ruimtelijk relevante waterrecht en –beleid. Daarbij wordt ingegaan op ontwikkelingen in het Europese waterrecht en –beleid en de ruimtelijke relevantie daarvan. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan waterbeleid op nationaal en provinciaal niveau, en de doorwerking daarvan in het beleid en planvorming op lagere bestuursniveaus. Bijzondere aandacht gaat uit naar het waterbeleid op gemeentelijk niveau, waarbij de verankering van wateraspecten in bestemmingsplannen een centrale positie inneemt.

Doelgroep

Dit boek is in de eerste plaats bestemd voor juristen en beleidsmedewerkers van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen die in aanraking komen met de ruimtelijk relevante aspecten van water. Daarnaast is het een bruikbaar naslagwerk voor adviseurs en advocaten die participeren op het grensgebied tussen water en ruimtelijke ordening. Het boek is tevens geschikt voor het onderwijs.

mr. dr. H.K. (Herman Kasper) Gilissen

Herman Kasper Gilissen is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. In 2013 promoveerde hij op de dissertatie getiteld ‘Adaptatie aan klimaatverandering in het Nederlandse waterbeheer. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid’.

Bekijk auteurs profiel

mr. J. (Julian) Kevelam

Julian Kevelam is werkzaam als advocaat bij een advocatenkantoor in Twente dat gespecialiseerd is in het bestuursrecht (in het bijzonder het omgevingsrecht). Een belangrijk deel van zijn praktijk bestaat uit het adviseren van en procederen voor overheden (gemeenten, waterschappen en provincies) en projectontwikkelaars als het gaat om de publiekrechtelijke besluitvorming over infrastructurele en ruimtelijke projecten. Daarnaast is hij verbonden als geassocieerd medewerker aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht waar hij (incidenteel) onderwijs geeft, meewerkt aan onderzoeksprojecten en publicaties schrijft.

Bekijk auteurs profiel

prof. mr. H.F.M.W. (Marleen) van Rijswick

Marleen van Rijswick is hoogleraar Europees- en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht. Zij leidt het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 340 g
Afmetingen 210 x 147 x 15
ISBN 9789491930171
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.