Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Uitbreiding ISDE subsidieregeling in 2021

Het kabinet trekt miljoenen uit om de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) per 1 januari 2021 uit te breiden. Woningeigenaren kunnen vanaf dat moment - naast de bestaande subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler - ook een tegemoetkoming aanvragen voor isolatiemaatregelen en een aansluiting op een warmtenet. MKB-bedrijven en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting kunnen per 1 januari een subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van zonnepanelen en (kleine) windmolens. Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) kunnen voor een (centrale) aansluiting op een warmtenet eveneens een beroep doen op de ISDE.

24 december 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

164 miljoen euro

In totaal trekt het kabinet in 2021 €164 miljoen uit voor de ISDE. VvE’s kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen voor een centrale aansluiting op een warmtenet en kunnen bovendien voor isolatiemaatregelen tot en met 2022 gebruik blijven maken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Woningeigenaren komen vanaf 2021 niet meer in aanmerking voor subsidie vanuit de SEEH. Voor isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en warmtepompen en zonneboilers is in 2021 in totaal €124 miljoen beschikbaar. Voor zonnepanelen en (kleine) windmolens is in 2021 totaal €40 miljoen beschikbaar.

Zonnepanelen

Een zonnepaneleninstallatie van een zakelijke gebruiker komt in aanmerking voor subsidie als deze een vermogen heeft van ten minste 15 kilowattpiek en maximaal 100 kWp. Bovendien moet de installatie aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting van 3*80 A. De subsidie bedraagt € 125,-/kWp (bij 100 kWp dus € 12.500,-). Een subsidieaanvraag wordt afgewezen als het totale netto-elektriciteitsverbruik via de aansluiting waarop de pv-installatie wordt aangesloten in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag minder dan 50.000 kWh bedraagt. Door deze afwijzingsgrond wordt volgens de minister over stimulering voorkomen.

Kleine windmolens

Een installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met één of meer windturbines van een zakelijke gebruiker in een daarvoor bestemd gebied die wordt aangesloten op het openbare Nederlandse elektriciteitsnet via een aansluiting met ten hoogste een totale doorlaatwaarde van 3*80 A en waarvan het rotoroppervlak per windturbine ten minste 50 m2 is en het gezamenlijk rotoroppervlak van meerdere windturbines ten hoogste 500 m2 komt in aanmerking. Voor windmolens is de ondergrens van 50.000 kWh elektraverbruik in het jaar voorafgaand aan de subsidie aanvraag niet van toepassing. De subsidie bedraagt € 66,-/m2 rotoroppervlak.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.