Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Top 5 artikelen van deze week - week 7

Wat speelde er de afgelopen week? Dit zijn de vijf best gelezen artikelen van week 7. Zo hoeft u het belangrijkste nieuws niet te missen, of kunt u het nog eens rustig doornemen. Met deze week: Uitspraak avondklok: waar ging het mis, hoe had dit anders gekund en wat betekent dit voor de avondklok?; Omgevingswet: overgangsrecht. Wat verandert er per 1 januari 2022 direct?; Kansen en risico’s na vervallen Wnb-vergunningplicht interne saldering; Een ‘beetje behoorlijk bestuur’ bestaat niet; over selectie bij gronduitgifte en algemene beginselen; Stikstof: hoe onherroepelijk is onherroepelijk?

Redactie Omgevingsweb 18 februari 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Voorlopig nog een avondklok – maar hoe nu verder?

Op 16 februari 2021, bepaalde de rechtbank Den Haag dat de avondklok per direct moet worden ingetrokken. Dit naar aanleiding van een zaak die was aangespannen door de stichting Viruswaarheid. Omgevingsweb sprak met Willem Van der Werf, partner bij Van der Feltz advocaten. Waar ging het mis, hoe had dit anders gekund en wat betekent dit voor de avondklok?

Omgevingswet: overgangsrecht. Wat verandert er per 1 januari 2022 direct?

De invoering van de Omgevingswet is een van de grootste wetgevingsoperaties in de Nederlandse geschiedenis. De invoering staat momenteel gepland op 1 januari 2022, al is het nog niet zeker of deze datum zal worden gehaald. Om de overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel soepel te laten verlopen, is er voorzien in overgangsrecht. In deze publicatie bespreek ik de belangrijkste onderdelen van het overgangsrecht. Ik geef inzicht in de wijze waarop de huidige bestemmingsplannen transformeren naar het omgevingsplan, wat er gebeurt met lopende procedures en hoe het zit met bestaande vergunningen.

Kansen en risico’s na vervallen Wnb-vergunningplicht interne saldering

Er geldt geen Wnb-vergunningplicht meer bij interne saldering. Hoe stel je dit vast en wat zijn de kansen en risico’s? In twee recente uitspraken (ECLI:NL:RVS:2021:71 en ECLI:NL:RVS:2021:175) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bevestigd dat er geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (“Wnb”) nodig is als met succes het principe van intern salderen wordt toegepast. Bij intern salderen wordt, bij een wijziging of uitbreiding van een bestaande activiteit, verzekerd dat de wijziging of uitbreiding inclusief de bestaande activiteit geen grotere of andere effecten op Natura 2000-gebieden veroorzaakt dan is toegestaan op grond van een vergunning voor een bestaande activiteit. De mogelijkheden voor interne saldering die de rechtspraak biedt, zijn ruimer dan waar het provinciale beleid van uit ging.

Een ‘beetje behoorlijk bestuur’ bestaat niet; over selectie bij gronduitgifte en algemene beginselen

Regelmatig komt de vraag aan de orde welke regels er voor gemeenten gelden bij gronduitgifte. In verschillende uitspraken – zoals deze – is geconcludeerd dat een gemeente contractsvrijheid heeft en niet verplicht is om een openbare aanbestedings- of verkoopprocedure te organiseren. Ook is het leerstuk inzake de verdeling van schaarse rechten (nog) niet van toepassing bij gronduitgifte, zo oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Maar wat als een gemeente vrijwillig besluit om een verkoopprocedure te organiseren? Dat was de vraag in twee recente kort gedingen bij de rechtbank Noord-Nederland (zie vonnis en vonnis). De rechtbank oordeelt dat de contractsvrijheid van de gemeente in dat geval aanzienlijk wordt beperkt.

Stikstof: hoe onherroepelijk is onherroepelijk?

Kan een onherroepelijke natuurvergunning worden gewijzigd of ingetrokken? In veel beschermde natuurgebieden in Nederland is de concentratie en neerslag van stikstof al jaren te hoog. Tegelijkertijd zijn al veel natuurvergunningen verleend die de uitstoot van stikstof toestaan. Nederland is verplicht om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van deze natuurgebieden niet verslechtert. Wanneer kan of moet het bevoegd gezag natuurvergunningen wijzigen of intrekken ter bescherming van de natuur? Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) hierover uitspraak gedaan.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.