Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Inwerkingtreding Omgevingswet: rust, focus en duidelijkheid

De afgelopen weken is er politiek-bestuurlijk veel gesproken over de Omgevingswet, en dan met name over de invoeringsdatum en inwerkingtreding op 1 januari 2024. We blikken kort terug op deze politiek-bestuurlijke weken en kijken ook graag vooruit richting inwerkingtreding van de Omgevingswet.

VNG 17 november 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Op 31 oktober vond een interpellatiedebat plaats in de Eerste Kamer met een motie over de minimale eisen voor invoering van de Omgevingswet. Die motie is aangenomen. De minister heeft daarbij aangegeven dat hij deze onuitvoerbaar acht en ook niet terug wil komen op besluiten.

Overleg met bestuurlijke partners

Minister de Jonge heeft hierop wel een extra overleg gevoerd met de bestuurlijke partners (op 8 november) en geconcludeerd dat de datum van inwerkingtreding op 1 januari 2024 vaststaat. In dit Bestuurlijk Overleg heeft de VNG meegenomen dat we voorafgaand - op 6 november - met circa 120 wethouders uit het land overleg voerden, waaruit steun bleek voor deze lijn.

De invoeringsdatum staat niet ter discussie en de eerdere afwegingen zijn niet veranderd. Er is vertrouwen dat invoering per 1 januari 2024 verantwoord en beheerst kan, op basis van de gemaakte afspraken en de acties die tot en na 1 januari 2024 staan gepland en worden uitgevoerd. De VNG blijft deze lijn ondersteunen.

Uitvoering gebaat bij rust, focus en duidelijkheid

Het opnieuw bepalen van een datum van inwerkingtreding is ook uitvoeringstechnisch niet meer mogelijk. De implementatie is dusdanig ver gevorderd, dat dit niet meer terug te draaien is. Het levert een groot risico op wanneer bevoegd gezagen wegens onduidelijkheid – zeker in dit stadium - niet meedoen aan (keten)testen, workshops en werkplaatsen. De uitvoering is voor nu gebaat bij duidelijkheid, rust en focus. Ook deze lijn ondersteunt de VNG. En wij blijven bevoegd gezagen ondersteunen waar gewenst, met onder andere netwerkbijeenkomsten, testen, vragenuren en een omvangrijke bron van informatie op onze website.

Interpellatiedebat 21 november

Op 14 november sprak de Eerste Kamer commissie Infrastructuur, Water en Omgeving over de Omgevingswet. Tijdens deze procedurevergadering is opnieuw een interpellatiedebat aangevraagd met minister de Jonge. Waarschijnlijk vindt dit debat plaats op 21 november.

Invoeringsproblemen voorkomen

Op 16 november is in het reguliere Bestuurlijk Overleg Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening (BO VRO) opnieuw gesproken over de zorgen die bij de bevoegd gezagen nog leven en de daarop geformuleerde acties. Deze pakken de interbestuurlijke partners met prioriteit en vereende krachten op. Uiteraard betekent dat niet dat de invoering van een dergelijk omvangrijk wetgevingstraject probleemloos kan en zal verlopen. Wel betekent het dat we schouder aan schouder willen blijven optrekken om invoeringsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of zo spoedig mogelijk te verhelpen, zowel tot 1 januari als na 1 januari 2024.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.