Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2023 niet definitief

Hoewel de Eerste Kamer als uitgangspunt hanteert dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal treden, is hier nog geen definitief besluit over genomen.

13 september 2022

Blog

Blog

Kort voor de zomer is in de Eerste Kamer een aantal keren gedebatteerd over de vraag of de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal treden. Hoewel de Eerste Kamer als uitgangspunt hanteert dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal treden, is er nog geen definitief antwoord gegeven op de vraag of de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2023 verantwoord is.  De Eerste Kamer dient hierover nog een besluit te nemen.

Advies Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Minister de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening  had de Eerste Kamer verzocht om voor 1 juli 2022 uitsluitsel te geven over het door hem voorgehangen ontwerp koninklijk besluit waarin de datum 1 januari 2023 was vastgelegd. Aan dat verzoek is de Eerste Kamer niet tegemoet gekomen. De Eerste Kamer maakt zich met name zorgen over het goed functioneren van het DSO, de externe uitvoeringsorganisaties en de voorbereidingen van de provincies, waterschappen en de gemeenten op de Omgevingswet

Op 12 juli 2022 stemde de Eerste Kamer voor de motie Rietkerk c.s. In deze motie wordt de regering gevraagd om het Adviescollege ICT-toetsing opnieuw te laten adviseren met het oog op de inwerkingtreding per 1 januari 2023. Dit advies wordt in oktober 2022 verwacht.

Voorlopige planning Omgevingswet: duidelijkheid na 1 november 2022

Een meerderheid van de Eerste Kamer wil na ontvangst van het advies van het Adviescollege ICT-toetsing definitief besluiten over de inwerkingtreding van Omgevingswet. Dit besluit zal op zijn vroegst op 1 november 2022 vallen. Op die dag is – onder voorbehoud – het volgende plenaire debat over de Omgevingswet gepland.

Minister de Jonge gaat door met voorbereiding inwerkingtreding Omgevingswet

Ondertussen gaat Minister de Jonge door met de voorbereiding van de inwerkingtreding. Zo is op 8 augustus 2022 de ‘Verzamelwet Omgevingswet 20xx’ in consultatie gegaan.

Dit wetsvoorstel bevat wetstechnische wijzigingen en wijzigingen van ondergeschikte aard van de Omgevingswet, de Aanvullingswet geluid Omgevingswet, de Aanvullingswet natuur Omgevingswet, de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet en enkele aan de Omgevingswet gerelateerde wijzigingen in andere wetten. Het wetvoorstel beoogt onvolkomenheden op te lossen die deels aan de orde zijn gekomen bij het uitwerken van de uitvoeringsregelgeving.  Zo worden de waterschappen toegevoegd aan bestuursorganen die rechten (leges) kunnen heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning of om wijziging of intrekking daarvan.

Uit de Memorie van dit wetsvoorstel blijkt dat er ondertussen ook wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat inhoudelijke verbeteringen bevat van het stelsel van de Omgevingswet.

Hoewel pas na 1 november 2022 duidelijk wordt of de Omgevingswet daadwerkelijk per 1 januari 2023 in werking treedt, vermoeden wij dat eventueel uitstel geen afstel van de Omgevingswet zal zijn. Om die reden raden wij aan om de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet voort te zetten.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.