Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

#Hohohoogwater creëert bewustzijn voor waterveiligheid

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. Daarom belichten 7 waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma met het initiatief #hohohoogwater de dreiging van toen, de ingrijpende veranderingen die volgden, en de waterveiligheid in de toekomst.

Unie van Waterschappen 21 januari 2020

Nieuws & Achtergrond

Het hoge water speelde in 1995 van Maastricht tot Kampen en van Lobith tot Rotterdam. In het rivierengebied en in Limburg was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen.

IJkpunt

Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Want het werk aan de dijken is nooit klaar. Omdat het klimaat verandert, moeten we in Nederland blijven werken aan de dijken van de toekomst.

Bewustzijn creëeren

Tussen 25 januari en 4 februari vertellen de waterschappen met #hohohoogwater het verhaal van toen, nu en de toekomst in de Nederlandse delta. Doel is bewustzijn creëren voor waterveiligheid. En op vrijdag 31 januari roepen we alle inwoners van Nederland op om van zichzelf een foto of selfie te maken op de dijk die hen beschermt en deze op sociale media te delen met #mijndijk.

Best beveiligde delta

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen zou 60 procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan sterke dijken.

Nieuwe technieken

In de afgelopen 25 jaar is er veel gebeurd. Er kwam Ruimte voor de Rivier. Dijken werden verlegd en versterkt. Passend in het landschap, met nieuwe technieken en in gesprek met mensen in de omgeving. Waterschappen fuseerden en professionaliseerden, de veiligheidsregio’s ontstonden.

Eisen aan veiligheid

Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen we ervoor dat in 2050 alle belangrijke dijken voldoen aan de nieuwste normen.

#hohohoogwater is een initiatief van de waterschappen Rivierenland, Limburg, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Artikel delen