Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Gemeenten kunnen verschil maken in versnelling woningbouw

Gemeenten kunnen daadwerkelijk een sleutelrol spelen bij het versnellen van de woningbouw, zeker als het gaat over de realisatie van sociale huurwoningen. Dat concludeert de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties, in een rapport met lessen uit Harlingen, Den Bosch, Maassluis, Amsterdam, Almere en Assen.

VNG 20 november 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht


Lees het rapport Succesverhalen uit de volkshuisvesting

Succesfactoren

In deze 6 gemeenten hebben woningcorporaties relatief veel sociale huurwoningen weten te realiseren. De taskforce noemt in het vandaag verschenen rapport de belangrijkste succesfactoren die verschil kunnen maken: 

  • Bied heldere afspraken en wees hier consistent in

  • Geef inzicht en wees transparant naar alle betrokken over de afwegingen

  • Borg de samenwerking, want bouwen en plannen doe je samen

Lessen voor meer sociale huurwoningen

Uit de aanpak van de geïnterviewde gemeenten zijn waardevolle lessen te trekken, die op korte en langere termijn leiden tot meer bouwproductie. De taskforce deelt ze als handvatten voor andere gemeenten.

  • Intrinsieke motivatie is gestoeld op goed onderbouwd inzicht in de noodzaak van de opgave.

  • Er is helderheid over het aantal te realiseren sociale huurwoningen en daar vindt ook bestuurlijke terugkoppeling over plaats. Dat geeft politieke rust en geen discussies per project.

  • Gemeenten en corporaties werken met een gezamenlijke programmering en planning en woningbouwprojecten worden ook echt gepland op de te realiseren opleverdatum van nieuwe sociale huurwoningen.

  • Het adagium ‘Bouwen doe je samen’ is geen holle frase, maar werkelijkheid: er zijn korte lijnen of duidelijke escalatieprocedures en bij knelpunten reikt men elkaar de hand (ook financieel). Het belangrijkste: gemeenten en corporaties werken op basis van gelijkwaardigheid.

  • De gemeenten investeren structureel in draagvlak bij huurders en andere inwoners, niet alleen op moment dat er nieuwe bouwprojecten starten.

  • De gemeenten sturen daadwerkelijk op het realiseren van voldoende bouwlocaties voor woningcorporaties. Voor ontwikkelaars gelden harde percentages voor sociale nieuwbouw, afgedwongen in de anterieure overeenkomsten. Als afkopen mag, dan hanteert men serieuze en actuele sociale grondprijzen. Als het kan, worden bouwlocaties vroegtijdig overgedragen aan de woningcorporaties. 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.