Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Een voetpad kan ook tot het achtererfgebied horen

Een voorwaarden uit artikel 2 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht om vergunningvrij te kunnen bouwen is dat het achtererfgebied voor ten hoogste 50% bebouwd mag zijn.Het is dus belangrijk om het achtererfgebied juist vast te stellen. En daar was een meningsverschil over.

27 december 2012

Een voorwaarden uit artikel 2 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht om vergunningvrij te kunnen bouwen is dat het achtererfgebied voor ten hoogste 50% bebouwd mag zijn.

Het is dus belangrijk om het achtererfgebied juist vast te stellen. En daar was een meningsverschil over.

Aan de achterzijde van de woning is een tuin gesitueerd met een schuur. Achter deze schuur is een voetpad gesitueerd wat door omwonenden gebruikt wordt. Het voetpad is eigendom van de bewoner maar waarop een recht van overpad gevestigd is. Volgens de rechtbank van Amsterdam mag het voetpad niet tot het achtererfgebied worden gerekend.

Raad van State zegt echter nee tegen de rechtbank van Amsterdam. Het voetpad is wel achtererfgebied. Volgens het bestemmingsplan is het voetpad ook bestemd tot "woningen met tuinen en erven".Dit betekent dat de bestemming niet in de weg staat aan het gebruik van het achterste deel van het perceel als erf. Voorts is het deel van het perceel dat achter de schuur is gelegen, direct gelegen bij het hoofdgebouw en feitelijk ingericht ten dienste van het gebruik van de woning.

Lees hier de volledige uitspraak

Een brandgang geen achtererfgebied

In de uitspraak van

27 juli 2011 oordeelde Raad van State

dat een brandgang niet tot het achtererfgebied gerekend mag worden. Dit omdat een brandgang niet ingericht is ten dienste van het gebruik van de woning.

Artikel delen