Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Kruiswoordpuzzelen met drie sterren

Ik geef momenteel behoorlijk veel trainingen en lezingen over het nieuwe vergunningvrije (of eigenlijk moet ik zeggen nieuwe vergunningplichtige bouwen). Nu is er ten opzichte van de Wabo (bijlage II Bor), als het niet gaat om een bouwwerk met of zonder dak, niet zo heel veel veranderd. Maar wat wel als zeer lastig wordt ervaren is de knip, en de zoekplaats. Door de knip en de bruidsschat staan de oude regels die in 2 artikelen stonden nu op drie verschillende plekken, en dan ook nog met vaak kleine tekstuele nuances als verschil.

24 februari 2024Neem bijvoorbeeld een antenne installatie voor mobiele telefonie die op of aan een gebouw wordt geplaatst.
- Activiteit bouwen: 2.26 lid 3. Hier staat dan '... geldt de hoogte bedoeld in het eerste lid, onder a,' tja '5 m' als tekst op die plek zetten was volgens mij iets korter en duidelijker geweest.
- Omgevingsplanactiviteit: 2.29 onderdeel o, onder 2. (artikel 2.29 werkt namelijk niet met leden, maar met onderdelen) Hier is wel letterlijk de tekst van het oude artikel 2 bijl II Bor overgenomen, en staat hier nog wel de 5 meter in de tekst.

Een ander voorbeeld zijn de zonnepanelen op een plat of hellend dak.
- Omgevingsplanactiviteit: 2.29 onderdeel b. Gelijk aan het oude artikel 2 lid 6. dus daar niets gewijzigd.
- Activiteit bouwen: Hier zijn deze niet specifiek genoemd, maar worden bedoeld te vallen onder 2.26. Dat vraagt nader onderzoek.....

Het IPLO schrijft hierover: Ondanks dat een zonnecollector of zonnepaneel niet wordt genoemd in artikel 2.27 Bbl is het plaatsen daarvan vrijwel altijd vergunningvrij voor het technische deel van het bouwen. Ook wanneer dit op een hoogte van meer dan 5 meter is. Dat volgt uit artikel 2.26 Bbl in samenhang met de toelichting daarop uit Staatsblad 2022, 145 (pagina 26). Nu staat er in die toelichting weinig, maar een bouwwerk zonder dak van maximaal 5 meter hoog mag dus kennelijk ook op een ander bouwwerk worden gezet omdat bij artikel 2.26 niet is opgenomen 'op de grond staand' Huhh.... 5 bouwwerken zonder dak op elkaar gestapeld onder de 5 meter is dus voor de 6e ook weer het plaatsen van een bouwwerk zonder dak dat voldoet aan artikel 2.26. Die bouwtechnisch dan vergunningvrij zijn. En natuurlijk aan de andere kant van de knip omgevingsplanactiviteit-vergunningplichtig.

Ik vraag me dus inmiddels wel eens af of Melanie Schultz van Haegen 12 jaar na haar eerste interview boekje, nu de Omgevingswet in werking is getreden, nog een deel 2 gaat uitbrengen met als titel 'Er zijn nu nog meer regels die niemand begrijpt'?

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.