Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Aquathermie komt in aanmerking voor subsidie

Het kabinet stelt 5 miljard euro subsidie beschikbaar in de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie. Goed nieuws is dat aquathermie voor de gebouwde omgeving als nieuwe categorie wordt opgenomen in de regeling.

Unie van Waterschappen 20 februari 2020

Nieuws & Achtergrond

De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt tussen 29 september en 22 oktober 2020 opengesteld. Deze regeling richt zich speciaal op CO2-reductie.

Aquathermie wordt als nieuwe categorie opgenomen in de SDE++. Dit betekent dat thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en thermische energie uit afvalwater (TEA) voor de gebouwde omgeving in aanmerking komen voor subsidie uit de SDE++. Aquathermie voor de glastuinbouw komt naar verwachting in 2021 in aanmerking voor subsidie.

Doorbraak

Aquathermie is een bron met veel potentieel waar waterschappen graag aan meewerken. Dat projecten met aquathermie nu ook gebruik kunnen maken van de subsidieregeling van de SDE dit najaar, vinden de waterschappen een goede zaak. Gemeenten, netbeheerders of andere partijen die aquathermieprojecten willen ontwikkelen worden hiermee geholpen. De waterschappen verwachten dat dit leidt tot een doorbraak in de ontwikkeling van grootschalige aquathermieprojecten. Zij hopen dat er daardoor meer aquathermieprojecten gerealiseerd worden de komende jaren en dat dit bijdraagt aan de transitie naar aardgasvrije wijken.

Artikel delen