Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Beantwoording aanvullende vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) beantwoordt vragen van een aantal fracties uit de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van haar brief van 22 juni 2022 inzake de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit.

3 oktober 2022

Kamerstuk: kamervraag

Kamerstuk: kamervraag

Geachte voorzitter,

Op 6 september 2022 heb ik de vragen ontvangen van een aantal fracties uit de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van mijn brief van 22 juni 2022 inzake de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (1) (hierna: ontwerpbesluit).

Hieronder zijn de door de fracties gestelde vragen, voorzien van mijn antwoorden, weergegeven. Ik vertrouw erop u hiermee en met mijn brief van 22 juni 2022 voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de inhoud van het ontwerpbesluit en dat de voorhangprocedure hiermee kan worden afgerond. De volgende stap zal dan zijn het ontwerpbesluit voor advies aanhangig maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Voordat ik toekom aan de beantwoording van de vragen, licht ik graag nog een aantal zaken toe.

Lees verder

Bekijk hier alle vragen en antwoorden.

Bijlagen

Bijlage 1: Regeldruk wijzigingsbesluit werkgebonden personenmobiliteit

Bijlage 2: Hoofdlijnenverslag Werkgebonden personenmobiliteit

Bijlage 3: Enquêteformulier België

Bijlage 4: Onderliggende beslisnota's Kamerbrief personenmobiliteit

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.