Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Parkeren

Bij nagenoeg ieder ruimtelijk plan speelt het onderwerp parkeren een belangrijke rol. Daarbij kan het gaan om het juridisch borgen van parkeernormen in een bestemmingsplan maar ook om het op goede wijze verrichten van parkeeronderzoek, de vraag of parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden of op de openbare ruimte kan worden afgewenteld en de mogelijkheid tot het storten van een financiële bijdrage in een parkeerfonds/mobiliteitsfonds.

Wet- en regelgeving

Met de Reparatiewet BZK per 29 november 2014 heeft het onderwerp parkeren een juridische vlucht genomen. Per 1 juli 2018 geldt artikel 2.5.30 Bouwverordening niet langer voor het toetsen van bouwaanvragen. In alle bestemmingsplannen moet een planregel zijn opgenomen die ervoor zorgt dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

Toekomstbestendig parkeren

De toenemende parkeerdruk zorgt ook voor een flinke uitdaging voor de mobiliteitssector. Daarnaast staat de sector voor een aantal andere uitdagingen als toenemende verkeersdruk, meer gemengd verkeer op de weg en noodzaak tot aanleg, vervanging en renovatie van infrastructuur.

Het doel is om vervoer en infrastructuur toekomstbestendig te maken. Plannen als Smart Mobility en Green Deal Autodelen moeten hier een bijdrage aan leveren.

KENNISPARTNER

Daniëlle Roelands-Fransen

Daniëlle Roelands-Fransen