Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9781774635889 Categorieën: , ,
eng |
31 maart 2021
Urban Ecology

With increasing global urbanization, the environments and ecologies of cities are often perceived to suffer. While pollution and destruction of green space and species may occur, cities also remain part of natural systems. Cities provide natural processes necessary for survival for humans and other living organisms in urban areas. Urban ecology elucidates some of these processes and sheds light on their importance to healthy, fulfilling urban livelihoods.
Urban Ecology: Strategies for Green Infrastructure and Land Use provides background on issues relating to urban ecology and urban natural processes. The first section covers the types, values, and recognition of ecosystem services provided by natural processes in urban areas. The second section details the importance and potential of green spaces in urban areas. The third section focuses on biodiversity traits of cities, and the ways in which urbanization affects biodiversity indicators. Finally, the fourth section covers some of the tools and approaches available for urban planners and designers concerned with improving or maintaining urban environments and the services they provide.
This easily accessible reference volume offers a comprehensive guide to this rapidly growing field. Case studies and up-to-date research provide urban planners with new options for creating cities that will meet the demands of the twenty-first century. Also appropriate for graduate students who are preparing for careers related to urban planning, this compendium captures and integrates the current work being done in this vitally important field.

 

Door de toenemende verstedelijking in de wereld wordt vaak gedacht dat het milieu en de ecologie van steden daaronder te lijden hebben. Hoewel vervuiling en vernietiging van groene ruimte en soorten kunnen voorkomen, blijven steden ook deel uitmaken van natuurlijke systemen. Steden voorzien in natuurlijke processen die nodig zijn voor het overleven van mensen en andere levende organismen in stedelijke gebieden. Stedelijke ecologie belicht een aantal van deze processen en werpt licht op hun belang voor een gezond, bevredigend bestaan in de stad.
Stedelijke ecologie: Strategieën voor groene infrastructuur en landgebruik biedt achtergrondinformatie over kwesties met betrekking tot stedelijke ecologie en natuurlijke processen in de stad. Het eerste deel behandelt de soorten, waarden en erkenning van ecosysteemdiensten die worden geleverd door natuurlijke processen in stedelijke gebieden. In de tweede paragraaf wordt nader ingegaan op het belang en de mogelijkheden van groene ruimten in stedelijke gebieden. In de derde paragraaf wordt ingegaan op biodiversiteitskenmerken van steden en de manieren waarop verstedelijking van invloed is op biodiversiteitsindicatoren. Het vierde deel tenslotte behandelt een aantal van de instrumenten en benaderingen die beschikbaar zijn voor stadsplanners en -ontwerpers die zich bezighouden met het verbeteren of in stand houden van stedelijke omgevingen en de diensten die deze bieden.
Dit gemakkelijk toegankelijke naslagwerk biedt een uitgebreide gids op dit snel groeiende terrein. Casestudies en actueel onderzoek bieden stedenbouwkundigen nieuwe mogelijkheden om steden te creëren die voldoen aan de eisen van de eenentwintigste eeuw. Dit compendium, dat ook geschikt is voor studenten die zich voorbereiden op een loopbaan in de stedenbouw, bevat en integreert het huidige werk dat op dit uiterst belangrijke terrein wordt verricht.

€110.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781774635889
NUR ARC008000