Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9781610917438 Categorieën: , ,
eng |
1 januari 2016
Holistic Management
Fossil fuels and livestock grazing are often targeted as major culprits behind climate change and desertification. But Allan Savory, cofounder of the Savory Institute, begs to differ. The bigger problem, he warns, is our mismanagement of resources. Livestock grazing is not the problem, it’s how we graze livestock. If we don’t change the way we approach land management, irreparable harm from climate change could continue long after we replace fossil fuels with environmentally benign energy sources. Holistic management is a systems-thinking approach for managing resources developed by Savory decades ago after observing the devastation of desertification in his native Southern Rhodesia (now Zimbabwe). Properly managed livestock are key to restoring the world’s grassland soils, the major sink for atmospheric carbon, and minimizing the most damaging impacts on humans and the natural world.This book updates Savory’s paradigm-changing vision for reversing desertification, stemming the loss of biodiversity, eliminating fundamental causes ‘of’ human impoverishment throughout the world, and climate change. Reorganised chapters make it easier for readers to understand the framework for Holistic Management and the four key insights that underlie it. New colour photographs Showcase before-and-after examples of land restored by livestock. This long-anticipated new edition is written for new generations of farmers, eco- and social entrepreneurs, and development professionals working to address global environmental and social degradation. It offers new hope that a sustainable future for humankind and the world we depend on is within reach.
Fossiele brandstoffen en begrazing door vee worden vaak aangewezen als de grote boosdoeners achter klimaatverandering en woestijnvorming. Maar Allan Savory, medeoprichter van het Savory Institute, is het daar niet mee eens. Het grotere probleem, waarschuwt hij, is ons wanbeheer van hulpbronnen. Het grazen van vee is niet het probleem, het is de manier waarop we vee laten grazen. Als we de manier waarop we land beheren niet veranderen, kan de onherstelbare schade van klimaatverandering nog lang doorgaan nadat we fossiele brandstoffen hebben vervangen door milieuvriendelijke energiebronnen. Holistisch beheer is een systeembenadering voor het beheer van hulpbronnen die Savory tientallen jaren geleden ontwikkelde nadat hij de verwoestende gevolgen van woestijnvorming in zijn geboorteland Zuid-Rhodesië (nu Zimbabwe) had gezien. Goed beheerd vee is de sleutel tot het herstel van ‘s werelds grasland bodems, de belangrijkste put voor koolstof in de atmosfeer, en het minimaliseren van de meest schadelijke gevolgen voor mens en natuur.Dit boek actualiseert Savory’s paradigma-veranderende visie voor het omkeren van woestijnvorming, het tegengaan van het verlies van biodiversiteit, het elimineren van fundamentele oorzaken ‘van’ menselijke verarming over de hele wereld, en klimaatverandering. De geordende hoofdstukken maken het de lezer gemakkelijker om het raamwerk voor Holistisch Beheer en de vier belangrijkste inzichten die eraan ten grondslag liggen te begrijpen. Nieuwe kleurenfoto’s tonen voor-en-na voorbeelden van land dat door vee is hersteld. Deze langverwachte nieuwe editie is geschreven voor nieuwe generaties boeren, eco- en sociale ondernemers, en ontwikkelingsprofessionals die werken aan het aanpakken van wereldwijde milieu- en sociale degradatie. Het biedt nieuwe hoop dat een duurzame toekomst voor de mensheid en de wereld waar we van afhankelijk zijn binnen handbereik ligt.
€34.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal eng
Gewicht 488 gr
Afmetingen 229 X 152 X 25
ISBN 9781610917438
NUR TEC010000